GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od stycznia 2018 r. ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gierałtowice zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty będzie wynosiła 13,50 zł za osobę za miesiąc.

Ustalono wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 27,00 zł za osobę za miesiąc.

Dla rodzin uprawnionych do korzystania z ulgi dla rodzin wielodzietnych (w myśl ustawy o Karcie Dużej Rodziny) miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna opłata wynosi 50 zł. W przypadku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna opłata wynosi 95 zł.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
W I kwartale 2018 r. do mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o obowiązującej od 01.01.2018 r.  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

Info: gieraltowice.pl