Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż w związku z upływem terminu realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i jednocześnie brakiem możliwości podpisania nowej (w związku z nieprzyjęciem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. nie odbędą się następujące, przewidziane w harmonogramie, wywozy odpadów:

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Paniówki (część 2)

Gierałtowice (całe sołectwo)

Przyszowice (całe sołectwo)

– odpady segregowane

Gierałtowice (część 2)

Gierałtowice (część 3)

Ponadto informujemy, iż do odwołania nieczynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gierałtowicach.

Ogłoszenie.pdf

Info: gieraltowice.pl