🚨 Interwencja 🚨

    Dziś tj. 06.05 o godzinie 6:45 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gierałtowic,  została poinformowana o rozlanej na jezdni w kierunku Ornontowic substancji ropopochodnej.

Po dotarciu zastępu na miejsce działań zastaliśmy plamę 60m x 1m oraz pojemnik z substancją która prawdopodobnie wyleciała z samochodu podczas transportu w skutek nie właściwego zabezpieczenia. Działania OSP polegały na zabezpieczeniu terenu działań, neutralizacji rozlanej substancji oraz zabezpieczeniu pojemnika z płynem.

W działaniach wykorzystaliśmy podręczny sprzęt burzący, środki ochrony indywidualnej oraz środki do neutralizacji wszelkiego rodzaju wycieków. Działania zakończyliśmy po ok. 35 minutach. – piszą druhowi

SiS:
GLBMRt Iveco OSP Gierałtowice

info: osp gierałtowice