30 września upływa termin uchwalenie przez zebrania wiejskie listy zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Do tego momentu jest czas na zgłaszanie propozycji, dyskusję, oszacowanie kosztów, podjęcie decyzji, a także przekazanie wniosku na ręce wójta.

W dalszej kolejności zebrane i opracowane propozycje trafią do Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z projektem budżetu gminy na rok następny. Po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu można będzie przystąpić w poszczególnych sołectwach do realizacji wyłonionych zadań, na ich realizację jest czas do końca następnego roku.

info. Gierałtowice.pl