Średnie stężenie pyłu PM10 dla całej Gminy wyniosło w marcu 62 mikrogramy/m3. Jest to najniższe średnie stężenie obserwowane podczas ostatnich 3 miesięcy.

Najgorszej jakości powietrzem oddychali mieszkańcy Paniówek i Przyszowic. Mieszkańcy Paniówek przez 23 z 31 dni marca oddychali powietrzem, w którym poziom zanieczyszczenia przekroczył dopuszczalną normę dobową. W Przyszowicach sytuacja nie była dużo lepsza. Przyszowiczanie w marcu przekroczyli normę dobową stężenia pyłu PM10 21 razy.

W Gierałtowicach i Chudowie poziom zanieczyszczenia był przekroczony przez 11 z 31 dni.

Powietrze nie zna granic i wszyscy powinniśmy walczyć o jego poprawę niezależnie od tego w którym sołectwie mieszkamy. Do poprawy jakości powietrza zapewne przyczyniła się rosnąca temperatura za oknem, a tym samym zmniejszona intensywność spalania paliw stałych.

info: gierałtowicki alarm smogowy