DYNAMICZNY ROZWÓJ GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU GÓRNICZO HUTNICZEGO … w relacjiTadeusza Puchałki

0
662

DYNAMICZNY ROZWÓJ GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU GÓRNICZO HUTNICZEGO I JEGO WYBITNI TWÓRCY W AKADEMII PO SZYCHCIE.

W dniu 30 Maja odbył się kolejny wykład w sali witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z cyklu Akademii po Szychcie (W Roku Reformacji na Śląsku). Gospodarzem spotkania był dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pan Bartłomiej Szewczyk. Prowadził kustosz muzeum dr. Zenon Szmidtke.

Referat, którego tematem było; „Rudzkie Gwarectwo Węglowe ( 1935 – 1945), poważnie inwestujące, mimo trudności, i jego organizator hrabia Nicolaus von Ballestrem” – wygłosił Marcin Smierz (Doktorant Instytutu Historii UŚ. Zakład Historii XX wieku. Członek Stowarzyszenia Duch Miejsca). Tematy, które poruszane są od jakiegoś czasu w zabrskim muzeum, wydają się nabierać szczególnego znaczenia w czasach obserwowanej ogólnej „niemocy” – kiedy to poddawani jesteśmy na każdym kroku, żądaniom możnym tego świata, a co za tym idzie wszystkim tym, którym najmniej zależy na sile naszej gospodarki….

W wykładzie omówiono między innymi kwestie związane ze Statutem RGW z dnia 13.10 1931, w którym to dokumencie mowa była między innymi o „ nabywaniu, otwieraniu, odstępowaniu, zbywaniu i dzierżawieniu kopalń… Nabywaniu udziałów w przedsiębiorstwach górniczych, a także zużytkowaniu, lub handlu własnymi lub cudzymi produktami górnictwa w stanie surowym, uszlachetnionym albo obrobionym ( cytat materiał prelekcji).

Jednym z tematów wykładu było omówienie stanu zatrudnienia załogi na przykładzie trzech zakładów pracy; kopalni Pokój”, kop „Eminencja”, koksowni „Wolfgang”, na przestrzeni lat 1929 – 1937. W obszernym materiale multimedialnym, ukazano historię powstawania przemysłu na Górnym Śląsku i trudnego okresu jakim był narastający kryzys gospodarczy w tym czasie. Wspomniano także o dokumencie, w którym była mowa o „zabezpieczeniu pięcioosobowej rodziny na okres dwóch tygodni, na wypadek wojny (1939). Warto dodać, że kwota wydana na zakup odpowiedniej ilości artykułów zamykała się w 32 zł, 56gr. Podczas wykładu omawiano także stan majątkowy RGW na podstawie zestawienia z sierpnia 1931 roku, wspomniano także o pierwszych dniach wyzwolenia i trudnym okresie odradzania się przemysłu ciężkiego po wojnie.

Na spotkaniu obecny był II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Jan Pawluch. Podczas swojej wypowiedzi wrócił pamięcią do historii, podkreślając przy tym, jak ogromną wagę dla wzrostu gospodarczego w Polsce miał przemysł ciężki Górnego Śląska. Wspomniał także o tradycjach i ciągle żywym pozdrowieniu „Szczęść Boże”, które w najtrudniejszych okresach, stanowiło coś na wzór niegasnących nadziei, dodawało ludziom sił i odwagi i piękne jest to, że o tym tak bliskim wszystkim Ślązakom pozdrowieniu nie zapomniano podkreślił…

Tradycyjnie po wykładzie odbyła się dyskusja, bo temat ważny i potrzebny nam wszystkim. Poznając historię powstawania naszego „imperium” przemysłowego, bo chyba nie jest to określenie przesadzone, wszak pamiętamy czasy, kiedy to nazywani byliśmy mieszkańcami bogatego regionu – zasobnego w bogactwa naturalne i mądrych pracowitych ludzi, żyjących w wielkim poszanowaniu dla wiary i swoich tradycji, łatwiej z pewnością jest go bronić.
Warto poczytać; genius.com.pl/publikacje

www.muzeumgornictwa.pl

Relacja: Tadeusz Puchałka