Już po raz dwunasty obchodzić będziemy Metropolitalne Święto Rodziny, wydarzenie, które zainicjowały prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i śp. senator Krystyna Bochenek. Metropolitalne Święto Rodziny to koncerty, festyny, konferencje, wykłady, imprezy sportowo-rekreacyjne, spektakle, ale także pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. Wydarzenie to co roku jest bogatsze i swym zasięgiem obejmuje coraz więcej miejsc w śląskiej aglomeracji.

Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem „Rodzina – wspólnotą pokoju”, a Państwa niniejszym zapraszamy na koncert inauguracyjny, którego gwiazdą jest zespół Sound’n’Grace.

Bilety w cenie 30, 40 oraz 50 złotych do nabycia w kasie DMiT lub on-line.

18/05/2019 – 17:00.

Info: dmit.com.pl