Andrzejki w Domu Kultury w Żernicy.

24 listopada 2018

start od 19:00

info: GOK Pilchowice