9 listopada 2018 r. w Domu Kultury w Szczygłowicach odbyło się historyczno-patriotyczne widowisko upamiętniające setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Na uroczystość przybyły delegacje knurowskich szkół i przedszkoli wraz z dyrektorami, młodzież Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 , rodzice, przedstawiciele Rady Miasta Knurowa oraz zastępca prezydenta Miasta Knurowa – Piotr Surówka.

Podczas widowiska uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie w formie słowno – muzycznej przedstawili polskie drogi do niepodległości odzyskanej 100 lat temu po 123 latach zaborów.

Beata Mazurek