Dni chwały i klęski leszczyńskiego dworca!

0
1657

Na zamieszczonych zdjęciach przedstawiamy wygląd dworca kolejowego w Leszczynach z początku XX wieku i jego fatalny stan z lipca 2015 roku. Dzisiaj jest jeszcze gorzej !

Linia kolejowa o długości 31,37 km przebiegająca przez Leszczyny /nazwy stacji w przeszłości: Egersfeld, Rzendowka, Rzędówka, Czerwionka-Leszczyny/ oddana została do użytku 1 października 1856 roku jako część trasy Rydułtowy – Orzesze, przez Rybnik. Do 1912 roku, kiedy ukończono budowę odcinka z Rybnika przez Paruszowiec, Leszczyny były połączone z Rybnikiem poprzez Piaski! Do dzisiaj ślad tego odcinka zwany jest przez mieszkańców Leszczyn, Przegędzy i Kamienia „Starom Banom”, która biegnie w stronę Piasków przecinając ul. Mikołowską obok schroniska Św. Brata Alberta w Przegędzy.

Była to już kontynuacja linii kolejowej prowadzącej z Nędzy przez Suminę do Rydułtów o długości 17,09 km , oddanej do użytku 1 stycznia 1855 roku. 29 grudnia 1856 roku przedłużono ją o 9,88 km z Orzesza do Mikołowa, a 20 grudnia 1858 roku połączono Mikołów z Ligotą /obecnie Katowice – Ligota/. Linia ta, o całkowitej długości ponad 67 km, była od Ligoty do Leszczyn jednotorowa, od Leszczyn do Rybnika Towarowego – dwutorowa, dalej do Suminy znów jednotorowa a od Suminy do Nędzy – dwutorowa. Obecnie jest ona całkowicie zelektryfikowana. Jednak, rozporządzeniem z kwietnia 2007 roku, tylko dwa jej odcinki zostały zaliczone do linii o znaczeniu strategicznym – są to szlak Leszczyny – Rybnik oraz Sumina – Nędza.

Na początku XX w. Leszczyny uzyskały drugie ważne połączenie kolejowe, tym razem z Gierałtowicami przez Knurów. Gierałtowice połączone już były z linią kolejową z Orzeszem od 1 stycznia 1888 roku. Rozwój knurowskiej kopalni był przyczyną powstania w 1905 roku koncepcji połączenia Knurowa z Leszczynami, by górnośląski węgiel mógł być transportowany najkrótszą i najmniej przeciążoną linią do Austrii. Drugim bodźcem był rozwój samej kopalni jak i koksowni. 15 lipca 1908 roku połączono sześciokilometrowym odcinkiem kolei Knurów z Gierałtowicami. Jedenastokilometrowy odcinek łączący Knurów przez Szczygłowice z Rzędówką oddano do eksploatacji 1 października 1909 roku.
Tak więc Leszczyny już ponad wiek temu stały się ważnym węzłem komunikacyjnym. XXI wiek rozpoczął się fatalnie dla trasy do Zabrza – Makoszów. Zlikwidowano tu ruch pasażerski a towarowy znacznie ograniczono. Dworce i przystanki kolejowe popadają w ruinę, co dotknęło także dworzec w Leszczynach. Stan obecny dworca ilustrują załączone fotografie. Wprawdzie mówi się o reaktywowaniu linii do Makoszów ale, na razie, dla ruchu towarowego. Ruch osobowy – może kiedyś. Torowiska i urządzenia kolejowe jeszcze są lecz ich stan stale się pogarsza. Linia osobowa i towarowa Chalupki – Katowice funkcjonuje nadal, lecz leszczyński piękny dworzec, na zdjęciu sprzed ponad stu lat, bliski jest całkowitej ruiny. Nikt, ani samorządy wszystkich szczebli czy kolej, nie ma pomysłu na ratowanie tego ważnego dla regionu obiektu. Oby nie podzielił losu kilku mu podobnych, po których nie ma już śladu !

/KK/