W nawiązaniu do projektu pn. “Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” informujemy, że oczekując na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu na maj 2019 r.

Info: czerwionka-leszczyny.pl