Zostaw 1% w Czerwionce – Leszczynach!

Większość pieniędzy wędruje na konta organizacji działających centralnie.Często w Warszawie.
Niestety organizacje, które działają lokalnie, najbliżej naszych problemów często pomijane są przez podatników, gdy przychodzi do wpisania numeru KRS w PIT. Jednak to właśnie te organizacje rozwiązują lokalne problemy. Są to organizacje zajmujące się kulturą, które uświetniają nasze wydarzenia lokalne. Organizacje dbające o nasze zdrowie, promując zdrowy styl życia, organizując zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszym najbliższym otoczeniu nie brakuje organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych, bezdomnych czy wspierających zwierzęta i ich prawa. Te środki często służą im do powiększania swoich budżetów, poprzez wkład własny w projekty pozyskiwane ze środków publicznych, europejskich czy prywatnych. Bez tego nic nie zadziałoby się w naszej gminie.

W tym roku organizacjami ze statutem OPP są:
– KRS: 0000103086 FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
– KRS: 0000317650 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE „ORKIESTRA DĘBIEŃSKO CZERWIONKA-LESZCZYNY”
– KRS: 0000428173 STOWARZYSZENIE LUXTORPEDA
– KRS: 0000472037 STOWARZYSZENIE „BOKSERY NICZYJE”
– KRS: 0000702775 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA – KOŁO RYBNICKIE
– KRS: 0000404394 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

O odpis starają się również organizacje, które robią to za porozumieniem z inną organizacją. W naszej gminie jest to:
KRS: 0000270261 KLUB SPORTOWY LESZCZYNY Cel szczegółówy: KS LESZCZYNY 9317 KLUB SPORTOWY LESZCZYNY

 

info: COP Czerwionka-Leszczyny