19 uczniów z gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  skorzystało  z dotacji na zadanie „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019”.

Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny opracowali wniosek pozyskując środki na dofinansowanie wyjazdów dla uczniów szkół podstawowych. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW Gminie przyznano dotację
w wysokości 5 070,00 zł.

W przełomie maja i czerwca dzieci z dwóch szkół: SP nr 6, SP w Bełku uczyły się
i odpoczywały zarazem w Jastrzębiej Górze oraz Pogorzelicy.

Łączna kwota zadania to: 29 135,00zł

Info: czerwionka-leszczyny.pl