Zebranie sprawozdawcze Rady i Zarządu Dzielnicy Czuchów za okres wyborczy 21.05.2018 – 30.05.2019

Andrzej Raudner – z-ca burmistrza Czerwionki Leszczyn, Marek Profaska – vice starosta Powiatu Rybnickiego, Gabriela Grochla – Radna Powiatowa, Stefania Szyp – Radna Miejska, Piotr Łuc – dyrektor Zarządu Dóg i Służb Komunalnych, dzielnicowy policji oraz straży miejskiej.

Przedstawiciele Rady Dzielnicy.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy – Adam Karaszewski, przedstawił sprawozdanie za wymieniony okres.

W programie znalazły się również punkty dotyczące:
– wyboru delegatów do RZSW
– dotacji gminnych
– odnawialnych źródeł energii
– zakończenia produkcji koksu.