30 grudnia przedstawiciele jednostki OSP Dębieńsko Wielkie otrzymali z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego nowy zestaw ratownictwa technicznego. Środki na zakup wyposażenia zostały pozyskane przez Gminę i Miasto z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że 7 listopada br. w Warszawie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski oraz Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ten sposób jednostka OSP Dębieńsko Wielkie mogła poszerzyć swoje wyposażenie o urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

11 listopada czek na zakup zestawu ratownictwa został przekazany przedstawicielom OSP Dębieńsko Wielkie przez Ministra – członka Rady Ministrów Michała Wosia oraz Burmistrza Wiesława Janiszewskiego.

Gmina pozyskała na to zadanie środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł. Kwota umożliwiła zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzą: agregat hydrauliczny z funkcją turbo, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, dwa odcinki węża przedłużającego, piła ręczna do szkła klejonego, wybijak do szyb hartowanych, nóż do pasów bezpieczeństwa oraz mata narzędziowa.

Pozyskany sprzęt pozwoli jednostce OSP Dębieńsko Wielkie na ratowanie życia ludzkiego w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, ponadto poszerzy możliwości techniczne do niesienia pomocy w szczególności ofiarom wypadków drogowych.

„Niech uroczyste przekazanie sprzętu będzie także okazją do złożenia podziękowań naszym strażakom-ochotnikom, którzy społecznie i bezinteresownie niosą pomoc. Za ten trud, ofiarność i zaangażowanie druhom i druhnom serdecznie dziękuję” – powiedział Burmistrz W. Janiszewski.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Info: czerwionka-leszczyny.pl