Czerwionka-Leszczyny: X Ogólnopolski Festiwal Mażoretek Parada

0
1277

X Festiwal Mażoretek “PARADA”2018

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
22 kwietnia 2018r. (niedziela)
Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 36D
44-230 Czerwionka-Leszczyny

szczegóły dojazdu na stronie: http://www.ckecl.pl/kontakt/

dokumenty do pobrania dostępne na stronie:
http://formacja-zygzak.wixsite.com/festiwalparada

CHARAKTER IMPREZY
FESTIWAL MA CHARAKTER KONKURSOWY,
SKIEROWANY JEST DO ZESPOŁÓW MAŻORETKOWYCH ORAZ TANECZNYCH,
KTÓRYCH UKŁADY WYKONYWANE SĄ Z TOWARZYSZENIEM REKWIZYTÓW.

CEL FESTIWALU
* Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
* Konfrontacja dokonań zespołów mażoretkowych.
* Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy
zespołów tanecznych i mażoretkowych.
* Promowanie twórczości tanecznej i mażoretkowej.
* Integracja środowisk tworzących amatorski ruch taneczny.

ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
Dom Kultury w Leszczynach
Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne “Orkiestra Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach
Formacja Taneczna Zygzak

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY FESTIWALU
Katarzyna Grzegorzek tel. 606 970 828
kasia.grzegorzek@gmail.com

MULTIMEDIA
www
http://formacja-zygzak.wixsite.com/festiwalparada

fanpage
https://www.facebook.com/ParadaFestiwalMazoretek
wydarzenie
https://www.facebook.com/events/2046966612213807/

WARUNKI UCZESTNICTWA
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na “PARADĘ” w formie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniami muzycznymi do prezentacji konkursowych (szczegóły w pkt „muzyka”)
będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2018r.
WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres:
kasia.grzegorzek@gmail.com

AKREDYTACJA
Wysokość akredytacji:
– mini formacje – 70zł
– formacje – 100zł
wpłata akredytacji – do dnia 16.04.2018r.

BS Orzesze o/Czerwionka-Leszczyny
Nr konta : 78 8454 1095 2003 0095 9164 0001

Z dopiskiem PARADA’2018 – nazwa zespołu

REZYGNACJA Z UDZIAŁU
W przypadku rezygnacji z udziału w PARADZIE
prosimy o jak najwcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 16 kwietnia 2018 r. nastąpi zwrot wpłaconej akredytacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana.

WIEK UCZESTNIKÓW
Nie ma ograniczeń wiekowych do udziału w Festiwalu.
Kategorie wiekowe: *kadetki – do 11 lat
*juniorki – do 14 lat
*seniorki – od 15 lat
*grand senior – od 27 lat (bez podziału na kategorie taneczne)
O przynależności do kategorii wiekowej stanowi min. 70 % zawodniczek.
Starsze mogą być tylko o rok. Młodsze o jedną kategorię wiekową
Decyduje rok urodzenia.

KATEGORIE TANECZNE
* baton
* pom-pon
* mażoretka klasyczna
* show
* flaga
* buława
* mix – kombinacja 2 spośród rekwizytów: baton, pom-pon, flaga
* inne formy tańca: Jeśli w którejś z powyższych kategorii zgłoszone zostaną mniej niż 3 prezentacje, zostaną one przeniesione do kategorii inne formy tańca

konkurencje:
* mini formacje (4-7 osób)
* formacje (8-25 osób)

REKWIZYTY
W każdej kategorii wymagana jest praca/manipulacja rekwizytem.
Elementy kostiumu same w sobie nie stanowią rekwizytu.
• baton/mażoretka klasyczna
– jeden lub dwa batony dla każdej z mażoretek.
• pom-pon – dwie podstawowe sztuki pomponów dla każdej zawodniczki.
• show – dowolne rekwizyty
• flaga – jedna lub dwie flagi dla każdej z mażoretek
• buława – jedna buława dla każdej zawodniczki (min.80cm i 0,5kg)

W zależności od ilości zgłoszonych zespołów, organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe i taneczne,

MUZYKA
• Każda prezentacja powinna trwać:
mini formacje od 1:00 do 2:00 min
formacje od 2:00 do 4:00 min
czas nie obejmuje wejścia i zejścia z przestrzeni konkursowej.
• W celu usprawnienia pracy zarówno wykonawcom jak i organizatorom, prosimy o przesyłanie drogą mailową utworów muzycznych do prezentacji konkursowych (wraz z kartą zgłoszenia) do dnia 31 marca 2018r.
• Nagrania powinny być w formacie mp3 lub waw
• Nagrany utwór muzyczny musi być opisany i zawierać:
– nazwę zespołu
– kategorię wiekową,
– kategorię i konkurencję taneczną
– dokładny czas prezentacji
przykład: zygzak/seniorki/baton/formacje/2’55
Źle lub nieopisane nagrania będą odsyłane w celu uzupełnienia informacji

OCENA I NAGRODY
Kryteria oceny:
* adekwatność formy prezentacji do wieku i umiejętności tancerzy,
* choreografia i kompozycja układu,
* technika tańca,
* praca z rekwizytem,
* ogólna kreacja artystyczna wyrażająca się doborem muzyki, kostiumem itd.

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu festiwalu.
• Nagrodzeni wykonawcy otrzymują medale.
• Dyplomy dla nagrodzonych wykonawców zostaną wysłane pocztą po zakończeniu festiwalu

KOMISJA SĘDZIOWSKA
• Zespoły będą oceniane przez komisję sędziowską, w skład której
wchodzą specjaliści z zakresu różnych technik tańca.
• Oceny jury nie są jawne a werdykt jest niepodważalny i ostateczny.
• Oprócz trzech pierwszych miejsc, jury może przyznać wyróżnienia specjalne.
• Jury ma prawo nie przyznać miejsca lub przyznać nagrody równorzędne.
• Organizator poinformuje o możliwości konsultacji z komisją oceniającą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy zespół startujący w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa.
2. Tancerz może reprezentować tylko jeden zespół.
3. Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości.
5. Wymiary sceny 12m szerokości x11m głębokości
6. Obowiązuje zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów, własnego oświetlenia i itp.
7. Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu oraz ubezpieczenia wykonawców.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobie i na terenie obiektu.
9. Uczestnicy otrzymają drobny poczęstunek.
10. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na sali widowiskowej.
11. Zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie CKE
12. Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne.
13. Instruktorzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych, za ich bezpieczeństwo w trakcie trwania festiwalu oraz za ewentualne straty materialne.
14. Zespoły zobowiązane są do pozostawienia porządku w szatni po zakończonym występie.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Ramowy program festiwalu:
• Prezentacje konkursowe – show
• Prezentacje konkursowe – flagi, buława
• Prezentacje konkursowe – baton kadetki
• Prezentacje konkursowe – baton juniorki
• Prezentacje konkursowe – mix
• Parada ulicami Czerwionki-Leszczyn
• Uroczyste otwarcie Festiwalu
• Prezentacje konkursowe – baton seniorki
• Prezentacje konkursowe w kategorii – pom-pon (kadetki, juniorki, seniorki)
• Prezentacje konkursowe – grand senior
• Ostateczna pora prezentacji konkursowych dla konkurencji show, mix i buława będzie ustalona po zamknięciu list startowych
• W przypadku złych warunków atmosferycznych część:
Parada ulicami Czerwionki-Leszczyn – nie odbędzie się

Zgłoszone zespoły otrzymają program szczegółowy.

 

info: fb