Zapraszamy do uczestnictwa w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach.

Już 29 kwietnia o godzinie 17.00 w Domu Kultury w Czerwionce odbędzie się wykład „Profilaktyka chorób serca – miej serce dla serca”. Wykład wygłosi dr n.med. Wojciech Kreis, kardiolog, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Z kolei 20 maja o godz. 17.00 wykład „Wzory kultury antycznej” wygłosi prof. dr hab. Tomasz Sapota, Prodziekan Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego .

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach, będący formą kształcenia i rozwoju kulturalnego i fizycznego osób dorosłych, to element Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom”.

Działalność Uniwersytetu obejmuje:

– zajęcia edukacyjne i szkoleniowe – wykłady o różnorodnej tematyce, kursy języków obcych (150 osób uczestniczących), obsługi komputera i korzystania z internetu (48 osób);

– zajęcia artystyczne – zajęcia z malarstwa, rysunku i kompozycji (14 osób), florystyki (7 osób) oraz zajęcia muzyczne – chór żeński UTW (30 osób);

– zajęcia rekreacyjno-usprawniające – pilates, aerobik, joga, aqua aerobik, zajęcia taneczno-ruchowe (łącznie 244 osoby);

– zajęcia rękodzieła artystycznego (12 osób) i sekcja gier towarzyskich (12 osób).

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozwijają zainteresowania poprzez uczestnictwo w wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach turystyczno – krajoznawczych. Uniwersytet Trzeciego Wieku podejmuje działania w celu nawiązywania więzi społecznych i kontaktów osobistych wśród seniorów oraz więzi międzypokoleniowych  poprzez organizację imprez okolicznościowych i jubileuszowych. W 2018 roku ilość słuchaczy wzrosła do 406 osób. Poszerzono ofertę o zajęcia z lektoratu języka rosyjskiego oraz zajęcia z pilatesu. Cele działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, takie jak aktywizacja seniorów, poprawa jakości życia, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja i rozwój intelektualny, są w pełni realizowane poprzez ofertę działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Info: czerwionka-leszczyny.pl