Informujemy, że do Wielkanocy wydłużamy czas zamknięcia obiektów:

  • Krytej pływalni i kompleksów „Orlik” oraz wszystkich obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  • Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z wszystkimi placówkami ośrodka
  • Biblioteki Publicznej wraz z wszystkimi filiami
  • Placówek Wsparcia Dziennego działających przy Ośrodku Pomocy Społecznej
  • Targowisk w Czerwionce i Leszczynach.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zawiesił zajęcia na czas od 12 marca do 14 kwietnia br.

Jednostki systemu oświaty zawiesiły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie od 12 marca również do Wielkanocy. Nauczyciele kontaktują się z uczniami online w celu realizacji materiału z podstawy programowej.

Info: czerwionka-leszczyny.pl