Czerwionka-Leszczyny: Wręczono Karolinki – nagrody za wybitne zasługi dla rozwoju i rozsławiania Czerwionki-Leszczyn

0
440

Wręczono Karolinki – nagrody za wybitne zasługi dla rozwoju i rozsławiania Czerwionki-Leszczyn

Wczoraj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono honorowe wyróżnienia – statuetki Karolinki. Nagrody te są przyznawane za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

„Z roczną przerwą, spowodowaną pandemią, spotykamy się dziś w określonym reżimie sanitarnym, ale wszyscy widzimy, że potrzeba spotkania jest ogromna. Dziękuje Państwu, że przyjęliście nasze zaproszenie. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny doczekała 164 laureatów Karolinki. W zestawieniu z ilością mieszkańców, grono nagrodzonych jest wciąż wąskie, bo przecież tych, którzy zapisują się na kartach historii naszej małej ojczyzny i działają na jej rzecz jest wielu – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Dziś, wręczając kolejne wyróżnienia, w symboliczny sposób chcemy podziękować wszystkim, którzy o gminę dbają, reprezentują ją, pracują dla niej i chcą dla niej żyć” – podkreślił Burmistrz.

 

„Przez dłuższy czas Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach zastanawiała się, w jaki sposób uhonorować tych mieszkańców gminy, którzy w wyjątkowy sposób działają na rzecz rozwoju i promocji Czerwionki-Leszczyn. 21 listopada 1997 roku zdecydowała się podjąć uchwałę o wyróżnieniu tych osób i instytucji rozsławiających naszą małą ojczyznę. Od tego samego roku, przyznawane są statuetki Karolinki” – mówił Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, przedstawiając rys historyczny wyróżnienia.

Kapituła w składzie: Przewodniczący – Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski oraz Członkowie Kapituły – Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Andrzej Raudner, Sekretarz Gminy i Miasta Justyna Domżoł, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Bogdan Knopik, Leszek Salamon i Józef Szczekała obradowała 13 grudnia i rozpatrywała 29 wniosków: 22 wnioski, które wpłynęły w latach poprzednich oraz 7 wniosków, które wpłynęły w roku 2021. Wyłoniono następujących laureatów:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIPOZ”Sp. z o.o.
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia”
  • Urszula Patas-Pasierbek i Jerzy Pasierbek
  • Hubert Hasa
  • Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko
  • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Czerwionce i Oddział w Leszczynach
  • Koło Łowieckie „Raróg” Katowice z siedzibą w Przegędzy

Laureaci odebrali z rąk członków Kapituły statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz gratulacje i słowa uznania za swoją pracę na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

“Bardzo nam miło dołączyć do grona laureatów z poprzednich lat. Na szczególne podziękowanie zasługuje docenienie tylu osób związanych z ochroną zdrowia w dobie pandemii Covid-19.” – powiedział w imieniu laureatów Leszek Salamon reprezentujący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia”.

Statuetka Karolinka przedstawia stylizowaną postać młodej dziewczyny w stroju śląskim, która ustawiona jest na bryle podstawy w kolorze czarnym, symbolizującym węgiel. Na podstawie umieszczony został herb Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka wykonana jest z ceramiki, według projektu artysty plastyka Bogdana Szymury.

Na zakończenie wydarzenia wystąpił Zespół The Feel Harmonic. O oprawę artystyczną wręczenia Karolinek zadbała także Orkiestra Miejska „Dębieńsko” pod dyrekcją Wojciecha Pukowca wraz z Formacją Taneczną ZYGZAK pod kierunkiem Katarzyny Grzegorzek.

W uroczystości wręczenia Karolinek uczestniczyli także: Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, a zarazem Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki Grzegorz Wolnik, Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło, radni miejscy i powiatowi, księża parafii z terenu Czerwionki-Leszczyn, naczelnicy i kierownicy wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przedstawiciele instytucji i jednostek powiatu rybnickiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, sołtysi, przewodniczący rad dzielnic i osiedli, laureaci poprzednich edycji nagrody oraz zaproszeni goście.

Charakterystyki nagrodzonych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIPOZ”Sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIPOZ” Sp. z o.o. rozpoczął działalność 1 stycznia 2002 roku w wyniku przekształcenia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach.
W chwili powstania Zakład świadczył usługi jedynie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii oraz laryngologii.
Znaczący rozwój nastąpił w roku 2006 po przejęciu pomieszczeń zajmowanych przez „Unię Bracką”. Poszerzono wówczas usługi o kolejne poradnie specjalistyczne, tj. chirurgiczną, urazowo-ortopedyczną, neurologiczną, okulistyczną, medycyny pracy, pracownię RTG, USG, audiometrii, spirometrii, pracownię fizjoterapii, poradnię zdrowia psychicznego i sklep medyczny. Obecnie Spółka świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla około 12 tysięcy zadeklarowanych do niej pacjentów, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, psychiatrii, rehabilitacji oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców całej gminy.
Z chwilą powstania MEDIPOZ Sp. z o.o. zatrudniał 21 pracowników i zajmował powierzchnię 300 metrów kwadratowych. Aktualnie zatrudnia ponad 100 osób i realizuje usługi w trzech lokalizacjach, tj. Czerwionce, Dębieńsku i Rybniku-Kamieniu. W dwóch lokalizacjach jest właścicielem zajmowanych pomieszczeń.
W przyszłym roku firma obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. Przez cały okres funkcjonowania Spółka pracuje nad doskonaleniem jakości świadczonych przez jej pracowników usług medycznych, czego dowodem jest posiadanie dwóch certyfikatów jakości ISO oraz certyfikatu „Przyjazna Przychodnia”. Aktualnie jest największą firmą medyczną na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz powiatu rybnickiego.
W 2021 roku z chwilą rozpoczęcia procesu szczepień przeciwko Covid-19 jako jeden z dwóch Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, włączył się w akcję szczepień, organizując je dla mieszkańców, pracowników okolicznych zakładów pracy, placówek oświatowych oraz pensjonariuszy domów opieki. Łącznie od stycznia 2021 roku ten Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wyszczepił około 17 tysięcy dawek szczepionki przeciwko Covid-19.
Zarząd Spółki stanowią obecnie: Barbara Walczak – Prezes Zarządu oraz Jolanta Nych – Wiceprezes Zarządu.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia” rozpoczął działalność w styczniu 2002 roku.
Świadczy usługi dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a także pacjentów spoza gminy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Sprawuje opiekę zdrowotną nad pacjentami w każdym wieku: niemowlętami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi obowiązkowe i dodatkowe szczepienia ochronne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Dzięki dobrej organizacji pracy pacjenci przyjmowani są w dniu rejestracji. Od początku pandemii Covid-19 Poradnia przyjmowała wszystkich swoich pacjentów w trybie stacjonarnym.
Podmiot zatrudnia specjalistów pediatrów, chirurga dziecięcego, specjalistę chorób wewnętrznych oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski.
Jako jeden z dwóch Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, od stycznia 2021 roku włączył się w akcję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień, organizując je dla mieszkańców oraz osób spoza terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Od kwietnia 2021 roku część pracowników Poradni, współpracując z samorządem, odpowiada za przygotowanie i obsługę Punktu Szczepień Powszechnych, zlokalizowanego w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach – jednego z pierwszych Punktów Powszechnych, które rozpoczęły pracę w Województwie Śląskim. Punkt tworzył również mobilne tymczasowe punkty szczepień dając możliwość szczepienia możliwie blisko miejsca zamieszkania. Punkty te towarzyszyły wydarzeniom kulturalnym w naszej Gminie, innych gminach powiatu rybnickiego, wodzisławskiego, a nawet w województwie Małopolskim. Współpracował przy tym często z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich.
W obu punktach szczepienia są kontynuowane. Chętni mają możliwość szczepienia codziennie od poniedziałku do soboty. Punkty posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Nadal obsługują mieszkańców Czerwionki-Leszczyn jak i sąsiednich miast.
Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Familia” jest Izabella Krasowska-Salamon.

 

Urszula Patas-Pasierbek i Jerzy Pasierbek

Po likwidacji w 2001 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach, mimo towarzyszących licznych obaw, przy wsparciu władz samorządowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Państwo Urszula Patas-Pasierbek i Jerzy Pasierbek wspólnie zadecydowali o przejęciu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zatrudnieniu dotychczasowych pracowników placówki i kontynuacji pracy przychodni w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Dr Jerzy Pasierbek zajął się wówczas załatwianiem skomplikowanych i czasochłonnych formalności organizacyjno-administracyjnych, a następnie wspomagał żonę w diagnostyce i leczeniu pacjentów, w szczególności z Palowic i Szczejkowic. Wspólnie w kierowanym przez nich Ośrodku Zdrowia zorganizowano także punkt pobrań materiałów do badań.
Pani doktor Urszula Patas-Pasierbek w 1978 roku ukończyła Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej. Od 1988 roku, po uzyskaniu w trakcie pracy w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu Zdroju tytułu specjalisty chorób wewnętrznych, rozpoczęła pracę w ZOZ Rybnik, organizując przychodnię w świeżo wybudowanym obiekcie w Palowicach. Wówczas przychodnia objęła opieką mieszkańców Palowic, Szczejkowic oraz przygranicznych części Bełku. W tym czasie była tam jedynym pełnoetatowym lekarzem, która – w okresie nieobecności pediatrów – oprócz dorosłych leczyła też dzieci. W trakcie pracy wspomagała inne przychodnie na terenie gminy, pełniła dyżury w opiece nocnej i świątecznej, organizowanej dla mieszkańców w Przychodni w Czerwionce. Wielokrotnie też brała udział w naszej Gminie w tzw. „Białych sobotach”.
Przez 32 lata pracy w Ośrodku Zdrowia w Palowicach poznała mieszkańców okolicznych miejscowości, ich rodziny, a nawet całe pokolenia. Nie tylko leczyła, ale też była ich powiernikiem w problemach, nie tylko zdrowotnych.
Po 42 latach pracy w zawodzie lekarza, w maju 2020 roku przeszła na zasłużoną emeryturę.
Dr Jerzy Pasierbek, po ukończeniu w 1980 roku Wydziały Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, pracował najpierw w szpitalu Górniczym w Jastrzębiu Zdroju, a następnie – aż do przejścia na emeryturę – w Szpitalu w Żorach na Oddziale wewnętrznym, kolejno jako zastępca ordynatora oraz ordynator, angażując się znacznie również na rzecz pacjentów – mieszkańców naszej Gminy.
Obecnie Przychodnia w Palowicach nadal udziela świadczeń zdrowotnych, choć pod innym kierownictwem.

 

Hubert Hasa

Hubert Hasa urodził się 22 października 1938 roku w Leszczynach. Szkołę Podstawową ukończył w 1952 roku także w Leszczynach.
Posiada prawo jazdy kategorii od A do D, uprawniające do przewozu osób i prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. W latach 1960-1963 pracował jako górnik dołowy KWK „Dębieńsko”, od 1964 do 1970 roku jako kierowca w Rybnickim Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym, a od 1971 do 1993 roku – jako kierowca autobusu. W 1993 roku przeszedł na emeryturę.
Od 1970 roku łączył pracę zawodową z członkostwem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach, najpierw jako członek drużyny, a następnie kierowca. Od 2003 roku do 2011 roku był Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach.
Jest człowiekiem niezwykle skromnym, uczciwym i uczynnym. Większość swojego życia poświęcił działalności społecznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach. Brał czynny udział w akcjach gaśniczych oraz aktywnie uczestniczył w udzielaniu pomocy mieszkańcom poprzez ratowanie mienia poszkodowanych, zabezpieczanie posesji itp. Przyczyniał się do kształtowania charakterów młodych adeptów Ochotniczej Straży Pożarnej. Wraz z drużyną brał udział w licznych zawodach pożarniczych powiatowych i gminnych, zdobywając czołowe miejsca i puchary.

 

Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko

Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko swą działalność rozpoczął 1950 roku pod nazwą „Sokół”. Składał się z dwóch sekcji: piłki palantowej i piłki nożnej.
Na początku w Klubie dominowała piłka palantowa, a zawodnicy grający w lidze zajmowali w niej czołowe miejsca. Druga sekcja – piłki nożnej, była wówczas w cieniu piłki palantowej i sytuowała się w klasie „D”.
Z czasem w Klubie pozostała tylko piłka nożna. Wówczas na sukcesy nie trzeba było długo czekać. Sekcja piłkarska awansowała szybko do klasy „C”, co było dużym osiągnięciem. Następnie Klub przeszedł pod patronat Ludowego Zespołu Sportowego. W tym okresie w Zespole powołano także sekcję skatową oraz tenisa stołowego. Obecnie – od 2001 roku Klub działa jako stowarzyszenie, które w swej nazwie odnosi się do historii i symbolu swej miejscowości.
Od 2012 roku zawodnicy Klubu grają na nowo wybudowanym boisku sportowym o nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanym wraz z infrastrukturą przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Nowoczesne boisko obecny stan zawdzięcza również dużemu zaangażowaniu miejscowych działaczy sportowych. Społeczna aktywność tych osób przyczynia się do krzewienia i rozwoju kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu dzielnicy, a także do wypełniania zadań publicznych w sferze wspomnianej kultury fizycznej i sportu naszej Gminy. Członkowie stowarzyszenia w znacznym stopniu realizują ww. zadania poprzez pracę społeczną polegającą min. na współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, organami administracji samorządowej i państwowej, organizowaniu i uczestnictwie w rozgrywkach i zawodach rangi krajowej i międzynarodowej, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, obozów, wyjazdów na imprezy sportowe i festyny mające na celu upowszechnianie sportu, promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play.
Klub stawia sobie za cel poprawę warunków uprawniania sportu przez jego zawodników oraz osiąganie przez nich jak najlepszych wyników sportowych, a także zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców i promowanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jako Gminy stwarzającej warunki do rozwoju sportu; realizuje przesłanie: Wychowanie przez sport i dla sportu.
Obecnie Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko składa się z trzech amatorskich drużyn sportowych: seniorów oraz dwóch drużyn młodzieżowych – Orliki 2011 i drużyny naborowej. Po rundzie jesiennej gra w klasie „B”. Prezesem Zarządu jest Magdalena Burek.

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Oddział w Czerwionce i Oddział w Leszczynach

Na terenie obecnej miejscowości Czerwionka-Leszczyny oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych rozpoczął działalność w 1948 roku. Swym zasięgiem obejmował wówczas Czerwionkę i Leszczyny.
W latach 60-tych, z uwagi na bardzo dużą liczbę członków, podzielił się i od tego czasu działa jako osobne Odziały: w Czerwionce i Leszczynach. Obecnie skupiają 122 członków: 56 w Leszczynach i 66 w Czerwionce.
Uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych osobom, które ukończyły 65 rok życia i mają co najmniej 30 letni staż organizacyjny w Kole a za aktywną działalność związkową otrzymały odznakę za wybitne osiągnięcia w rozwoju Polskiego Związku, przyznaje się członkostwo honorowe. W Oddziale w Czerwionce jest dwóch honorowych członków, a w Oddziale w Leszczynach – trzech.
Oddziały ściśle współpracują ze sobą, prowadząc wspólne lotowania gołębi w ramach Rejonu Ziemi Rybnickiej. W ciągu roku – od maja do lipca – organizują 14 niedzielnych lotów gołębi dorosłych na dystansie od 100 do 1000 km, a w miesiącach – od sierpnia do września – 5 lotów gołębi młodych na dystansie od 100 do 350 km.
Hodowcy uczestniczą w wystawach rejonowych odbywających się w listopadzie na terenie Powiatu Rybnickiego.
Corocznie Oddziały współzawodniczą ze sobą o puchar Burmistrza Gminy i Miasta. Zajmują też czołowe miejsca we współzawodnictwie lotowym organizowanym na terenie Rejonu Ziemi Rybnickiej, Okręgu Katowice oraz o Mistrzostwo Polski.
28 kwietnia 2000 roku w kościele pw. Św. Jozefa w Czerwionce poświęcono sztandar Oddziału Czerwionka.
Obecnie Prezesem Oddziału w Leszczynach jest Benedyk Hanak, a Oddziału w Czerwionce Marian Szymura.

Koło Łowieckie „Raróg” Katowice z siedzibą w Przegędzy

20 czerwca 1951 roku z inicjatywy 9 myśliwych, w siedzibie Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, złożono wniosek o rejestrację Koła Łowieckiego „Raróg” Katowice z siedzibą w Przegędzy. 20 października 1951 roku, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach wpisało Koło do rejestru stowarzyszeń pod Nr 3. Na przełomie lat obwód zmieniał numerację w rejestrze. Obecnie nosi numer 148.
Koło liczy 40 członków, nad którymi czuwa czteroosobowy Zarząd. Członkami Koła są różne grupy społeczne, a tradycje łowieckie kultywują nieraz całe rodziny. Na terenie Koła gospodaruje się zgodnie z doświadczeniem i wiedzą przyrodniczą, osiągając dobre rezultaty łowiecko-hodowlane. Członkowie przepracowują corocznie ponad 1600 godzin przy dokarmianiu, ochronie zwierzyny oraz budowie urządzeń łowieckich. Wiele trudu i czasu poświęcają zwalczaniu kłusownictwa.
Od dziesięcioleci w Kole kultywuje się tradycje i zwyczaje myśliwskie. Współpracuje ono z Nadleśnictwem Lasów Państwowych, z władzami samorządowymi, Starostwem Powiatowym i Izbami Rolniczymi a także z miejscową ludnością, głównie z rolnikami. Corocznie Koło wypłaca odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta dziko żyjące.
W 1999 roku, przy dużym nakładzie pracy, zaadaptowano stary budynek gospodarczy, z którego powstał piękny domek myśliwski wraz z zapleczem magazynowym. Obecnie jest to siedziba Koła Łowieckiego „Raróg” Katowice z siedzibą w Przegędzy. W 2001 roku, tj. w roku jubileuszu 50-lecia Koła, ufundowano sztandar Koła, dokonano otwarcia siedziby oraz zasadzono pamiątkowy dąb. Od tego czasu poczet sztandarowy Koła bierze czynny udział w różnych uroczystościach organizowanych na terenie gminy.
Podczas obchodów jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, Koło przyczyniło się do wykonania wystawy przyrodniczo-łowieckiej Kół Rejonu Rybnickiego. Z kolei 22 kwietnia 2009 roku na wniosek członka Koła Łowieckiego, przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Rybiku, WFOŚiGW w Katowicach odbyło się otwarcie Leśnej Ścieżki Przyrodniczo-Dydaktycznej „Dróżka Kopruszka” na Kanetowcu w Przegędzy. Ponadto od 1999 roku Koło corocznie organizuje prelekcje ekologiczno-przyrodnicze dla uczniów szkół i przedszkoli.
W uznaniu zasług dla ochrony przyrody i dobrej gospodarki hodowlano-łowieckiej Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie 19 marca 2003 roku nadała Kołu „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”, natomiast 6 kwietnia 2011 roku nadała najwyższe odznaczenie „Złom”.
Obecnie Prezesem Zarządu Koła Łowieckiego „Raróg” Katowice z siedzibą w Przegędzy jest Tomasz Bula, a łowczym – organizującym i nadzorującym całokształt gospodarki łowieckiej w Kole – Ryszard Jonderko.

 

info: czerwionka-leszczyny.pl