Konferencją pn.”Wolontariat Wzmacnia” rozpoczęła się oficjalna realizacja projektu skierowanego na pobudzania aktywności wolontariackiej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

Stowarzyszenie Luxtorpeda oraz Stowarzyszenie Redukowania Bierności wygrały konkurs w ogólnopolskim, rządowym programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności i w latach 2018-2019 będą realizowały zadania skierowane dla młodzieży i młodych osób. Motywem przewodnim całego programu jest stworzenie systemu wsparcia dla angażowania się młodzieży w ramach wolontariatu, a także przygotowanie młodych osób do pełnienia funkcji aktywnych liderów lokalnych.

„Pierwszym etapem projektu jest nawiązanie współpracy z szkołami i uruchomienie lub wsparcie już istniejących kół wolontariatu. W tym celu ogłoszony został konkurs dla szkół, który ma pomóc wybrać najbardziej zmotywowane, chętne do współpracy placówki, z którymi podejmiemy aktywne działania w 2018 i 2019 roku” – mówi Sebastian Garbacz ze Stowarzyszenia Redukowania Bierności.

W ramach tego etapu Stowarzyszenie Luxtorpeda oraz Stowarzyszenie Redukowania Bierności oferują szkołom:

– szkolenia dla nauczycieli + pakiet dokumentów możliwych do wykorzystania w pracy z kołami,
– materiały promujące utworzenie koła,
– środki na inicjatywy własne kół,
– szkolenia dla wolontariuszy,
– środki na materiały biurowe i plastyczne do bieżącej pracy koła,
– pakiet materiałów startowych dla wolontariuszy,
– trzydniowe warsztaty wyjazdowe dla wolontariuszy koła.

„Poszukujemy szkół, które chcą realizować misję wolontariatu w gminie. Wspólnie zamierzamy tworzyć system, który pozwoli młodym osobom rozwijać się w praktycznym działaniu począwszy od Kół Wolontariatu, aż do wieku, w którym będą mogli stać się liderami naszego otoczenia. Zależy nam na stałym funkcjonowaniu takiego mechanizmu również po okresie realizacji projektu” – wyjaśnia Sebastian Garbacz.

Rekrutacja szkół trwa do 19 października 2018 r.

Regulamin rekrutacji

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem załączonych formularzy na adres: blask@czerwionka.org lub pozostawić w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 19 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program BLASK”.

Formularz zgłoszeniowy

Wyniki rekrutacji zostaną podane najpóźniej do końca października.

Więcej informacji dostępnych pod numerem telefonu: 532 915 395 lub za pośrednictwem poczty e-mail: blask@czerwionka.org

Info: czerwionka-leszczyny.pl