Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy grupy rysunku i malarstwa prowadzonej przez Janusza Lukaszczyka w ramach zajęć oferowanych przez MOK.

W wernisażu uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Andrzej Raudner, Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Dyrektor MOK-u w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska, naczelnik Wydziału Edukacji w UGiM Czerwionka-Leszczyny Iwona Flajszok, a także Elżbieta Pierchała z Galerii Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach .

Grupę, która powstała w październiku 2018 roku, reprezentują zarówno młodzi studenci z kilkuletnim już stażem, jak i członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzone kilka razy w tygodniu zajęcia dają możliwość szerokiej edukacji nie tylko w zakresie samego rysunku czy malarstwa, ale i pracy nad pogłębianiem wiedzy w zakresie wybranych technik. Kształtowanie warsztatu przebiega na drodze pracy indywidualnej. Umiejętność posługiwania się określonymi narzędziami, uzupełniana jest wiedzą teoretyczną. Pracownia pozwala również na przygotowanie prac egzaminacyjnych do szkół plastycznych i na wybrane uczelnie artystyczne.

„Kształtowanie predyspozycji artysty, jego własnego warsztatu i umiejętności to nie tylko zasługa jego indywidualnego zaangażowania, to przede wszystkim szeroko pojęta praca zespołowa. Pragnę podkreślić, że wspólne spotkania, integracja są bardzo ważne, my jednak nie spotykamy się tutaj dla zabicia czasu, dla mnie najważniejsza jest edukacja. Efekty tej pracy można dostrzec podczas zwiedzania wystawy. Mam nadzieję, że nadal będziemy się spotykać i wspólnie tworzyć piękne dzieła, jak te prezentowane dziś” – zaznaczył Janusz Lukaszczyk.

Grupę tworzą zaangażowani artyści: Danuta Ignacy, Halina Kania, Brygida Kurpanik, Stefania Buchcik, Urszula Duraj, Małgorzata Tkocz, Amelia Kępińska, Natalia Kaczor i Paulina Wowra.

„Gratuluję wspaniałego talentu. Państwa wystawa zachwyca i imponuje – powiedział Burmistrz W. Janiszewski i zwrócił się także do opiekuna grupy – Panie Januszu, proszę nadal inspirować i zachęcać do wydobywania talentów drzemiących w naszych wspaniałych mieszkańcach”.

Gratulacje na ręce uczestników grupy i jej opiekuna złożyli także Wicestarosta Marek Profaska oraz Dyrektor MOK-u Mariola Czajkowska.

Wystawa będzie czynna do 21 czerwca br.

Info: czerwionka-leszczyny.pl