Dobiega końca kolejny rok akademicki UTW. W czasie panującej pandemii nie mogła się jednak obyć tradycyjna uroczystość, która co roku gromadziła w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym wszystkich studentów, Radę Słuchaczy, Radę Programową oraz wykładowców Uniwersytetu.

„Gdy rozpoczynaliśmy rok akademicki we wrześniu ubiegłego roku, nikt z nas nie spodziewał się, że nie będzie nam dane pożegnać się przed wakacjami – mówi Krystian Wyleżoł, koordynator UTW. – Na ten rok akademicki przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy niezwykle ciekawą ofertę, obejmującą lektoraty języków obcych, wykłady, seminaria, spotkania z ciekawymi osobami, zajęcia komputerowe i ruchowe. Oprócz tego działała sekcja chóru, florystyki, robótek ręcznych, gier towarzyskich. Nowością było powstanie sekcji rowerowej, która rozwijała się niezwykle intensywnie. Jak co roku, w ofercie Uniwersytetu znalazły się również wycieczki i wyjazdy. Niestety, epidemia koronawirusa zmusiła nas do zawieszenia wszystkich zajęć” – dodaje K. Wyleżoł.

Pełni zapału i energii studenci musieli odłożyć swoje plany o nauce połączonej ze wspaniałą zabawą i integracją. O trudnej sytuacji, w której znaleźli się studenci, mówi również Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska i zarazem Przewodniczący Rady Programowej UTW: „Studentki i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawsze niezwykle pilnie i sumiennie podchodzą do wszystkich realizowanych zajęć. Tym smutniejsze jest więc to, że od kilku miesięcy nie mogli w nich uczestniczyć. Opustoszały sale, które zawsze tętniły życiem, a w których studenci mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę. Mam jednak nadzieję, że w październiku nowy rok akademicki rozpocznie się bez przeszkód i jeszcze bardziej docenimy wtedy możliwość wspólnego spotkania”.

Podziękowania za pracę słuchaczy i wykładowców UTW w minionym roku akademickim składa Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski: – „Niezmiernie cieszymy się, że Uniwersytet Trzeciego Wieku od kilku lat prężnie działa w Czerwionce-Leszczynach. W tym momencie to już grupa ponad 400 słuchaczy, zintegrowanych ze sobą, chcących się rozwijać i poszerzać swoje zainteresowania. Chcę im serdecznie podziękować za ich wytrwałość, poświęcony czas i energię. Chociaż teraz zajęcia UTW są zawieszone, mam nadzieję, że w październiku spotkamy się wszyscy razem na inauguracji nowego roku akademickiego”.

„Uniwersytet Trzeciego Wieku znalazł kilka lat temu w Miejskim Ośrodku Kultury swoje miejsce. To tam słuchacze mogą realizować swoje plany, rozwijać zainteresowania, pasje i zdobywać wiedzę. Oferta Uniwersytetu jest tak bogata i różnorodna, że co roku każdy może znaleźć coś dla siebie. Mam nadzieję, że po wakacjach spotkamy się wszyscy, pełni sił i zapału do realizacji nowych wyzwań” – podkreśla Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska.

Info: czerwionka-leszczyny.pl