Czerwionka-Leszczyny: Ulicówka po raz 9 !

0
501

2 września 2018 r. na stadionie sportowym przy ulicy Głównej 28 w Bełku zostanie rozegrany turniej piłki nożnej „Ulicówka”. Impreza odbędzie się już po raz dziewiąty 🙂

Turniej jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców naszego sołectwa bez względu na wiek i płeć. Wystarczy zgłosić drużynę, która będzie złożona z reprezentantów poszczególnych ulic (np. ulica Główna), osiedla (np. „PGR”) lub organizacji mających siedzibę w Bełku (np. Ochotnicza Straż Pożarna). Można zgłosić drużynę złożoną z reprezentantów dwóch, trzech lub więcej ulic pod warunkiem wyrażenia zgody przez Organizatora.

UWAGA – zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

Zgłoszenie drużyny następuje na druku określonym w załączniku nr 1 Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej pod nazwą „Ulicówka”.

Tak jak w poprzednich edycjach, drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników, w tym 2 zawodników do lat 15. Nie ma możliwości dopisywania lub zamiany zawodników w czasie turnieju. Liczba zawodników na boisku w trakcie meczu wynosi 5 + 1.

UWAGA – na boisku zawsze musi przebywać co najmniej 1 zawodnik do lat 15.

System gry będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. W przypadku zgłoszenia się do Turnieju 8 drużyn lub mniej mecze zostaną rozegrane w systemie „każdy z każdym”. W pozostałych sytuacjach, tj. w przypadku dziewięciu lub więcej drużyn, rozgrywki zostaną podzielone na fazę grupową oraz fazę pucharową.

Wydarzeniem towarzyszącym imprezie jest miniturniej w siatkonogę par. Każda drużyna zgłoszona do Turnieju jest zobowiązana wystawić drużynę składającą się z dwóch osób do miniturnieju.

UWAGA – organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas turnieju – wszyscy startują na własne ryzyko – zalecane ubezpieczenie się we własnym zakresie.

Pozostałe zasady obowiązujące podczas turnieju piłki nożnej „Ulicówka” oraz w miniturnieju w siatkonogę par zostały określone w Regulaminie Turnieju Piłki Nożnej pod nazwą „Ulicówka”.

WAŻNE !!!

Każdy pełnoletni zawodnik musi wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 3, zaś zawodnik małoletni oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do w/w Regulaminu. Podpisane oświadczenia muszą zostać dostarczone wraz z zgłoszeniem drużyny do Turnieju.

Zapraszamy do wspólnej zabawy 🙂

Więcej informacji pod numerem: 501541121 (Leszek) oraz 509055411 (Michał)

Regulamin turnieju wraz z załącznikami dostępny pod adresem https://www.belk.pl/inform…/zobacz/ulicowka-po-raz-dziewiaty

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

info: extra.Be