Czerwionka-Leszczyny: Tydzień Profilaktyki Uzależnień

0
257

Zakończył się Tydzień Profilaktyki Uzależnień. Trwające od 12 do 19 września wydarzenie odbywało się pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego.

Głównym celem tygodnia zajęć, spotkań, warsztatów była popularyzacja idei profilaktyki, uświadomienie szkodliwości używek, podkreślenie wartości postaw abstynenckich, przeciwdziałanie agresji oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

W ramach tegorocznego Tygodnia Profilaktyki Uzależnień na uczniów szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny czekały liczne atrakcje w miasteczkach profilaktycznych, które zlokalizowane zostały na terenie Placu Rekreacyjnego w Czerwionce, Szkoły Podstawowej nr 7 w Dębieńsku oraz Zameczku w Leszczynach.

Przez cały tydzień członkowie Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach udzielali uczniom informacji na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych, uwrażliwiali najmłodszych jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także doradzali, jak unikać zagrożeń prowadzących do wielu uzależnień. Dodatkowo przeprowadzali pogadanki i quizy z dziećmi, rozdawali ulotki i gadżety profilaktyczne, zwracali uwagę na najważniejsze problemy, które mogą dotyczyć dzieci i młodzież, a prowadzą do wielu niebezpiecznych uzależnień.

Sporą atrakcją dla dzieci i młodzieży było miasteczko drogowe, dzięki któremu mogli oni poznawać zasady ruchu drogowego. Alkogogle i refleksjomierz umożliwiły dzieciom sprawdzenie, jak ważny jest trzeźwy umysł w czasie poruszania się po drodze.

Podczas wydarzeń na uczniów szkół czekały dodatkowe atrakcje: dmuchańce, kącik zdrowej żywności, malowanie twarzy, bańki mydlane czy zabawy z chustą animacyjną.

Podczas ostatniego festynu profilaktycznego, który odbywał się 16 września w leszczyńskim Zameczku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Leszczynach wzięli udział w „Marszu Profilaktycznym”. Młodzież w barwnym korowodzie, ze specjalnie przygotowanymi plakatami i transparentami z hasłami profilaktycznymi
przemaszerowała wokół Zameczku, by zachęcić mieszkańców naszej Gminy do zdrowego stylu życia bez uzależnień. Pochód zakończono symbolicznym wypuszczeniem w niebo balonów z hasłami profilaktycznymi.

W ramach tegorocznego Tygodnia Profilaktyki Uzależnień odbyły się również spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską.
Sędzia podczas dwóch spotkań z młodzieżą analizowała temat, jak w świetle współczesnych zagrożeń zbudować stabilną rodzinę i bezpieczne otoczenie dziecka. Odwoływała się do licznych przykładów ze swojego dorobku zawodowego.
Zorganizowano także spotkanie adresowane do rodziców, przedstawicieli oświaty i instytucji pomocowych oraz wszystkich zainteresowanych, podczas którego sędzia omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmowy z młodym człowiekiem. Przypomniała rodzicom o obowiązku współpracy ze szkołą w organizowaniu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Liczne wydarzenia odbywające się w ramach Tygodnia Profilaktyki Uzależnień zostały zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.

info: czerwionka-leszczyny.pl

foto: Hanna Piórecka-Nowak, Katarzyna Mazur