Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny: Trwają remonty chodników

Trwają prace remontowe chodników przy ul. Kolejowej oraz ciągu ulic dr. Rostka-Damrota-Rymera. Celem zadania jest poprawa komfortu pieszych i ich bezpieczeństwa.

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny (dzielnica Czerwionka)” to projekt, który dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. Zadanie obejmuje swym zakresem remont chodników przy ul. Kolejowej (od skrzyżowania z ul. Parkową do przejazdu kolejowego) a także ciągu ulic dr. Rostka-Damrota-Rymera.

Projekt zakłada roboty remontowo – budowlane, w tym m.in.: rozbiórkę istniejących nawierzchni, wymianę podbudowy, zabudowę krawężników i obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni chodnika, wymianę istniejącego oznakowania pionowego, odnowę istniejącego oznakowania poziomego.

Całkowity koszt zadania wynosi 614 998,44 zł. Środki przekazane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 475 560,16 zł, z kolei reszta środków pochodzi z budżetu Gminy i Miasta.

Umowa z wykonawcą zadania została podpisana 13 grudnia ubiegłego roku. Czas realizacji zadania to siedem miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Info: UMiG Czerwionka-Leszczyny