Od sierpnia trwają prace w ramach projektu „Odkrywamy Tajemnice Wzgórza Lukasów”, na realizację którego środki pozyskało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

„Wolontariusze zaangażowani w projekt oraz członkowie Stowarzyszenia prowadzą intensywne prace mające na celu zinwentaryzowanie Wzgórze Lukasów. Możemy również liczyć na pomoc mieszkańców Bełku, którzy chociaż formalnie nie są ani wolontariuszami, ani nie należą do Stowarzyszenia, to jednak chętnie udzielają się i pomagają nam przy pracach projektowych – mówi Michał Stokłosa Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk oraz koordynator projektu.

„Prace wykonywane przez wolontariuszy, polegające na uporządkowaniu oraz zinwentaryzowaniu Wzgórza Lukasów to to tylko część działań, którą wykonujemy. Jeden z wolontariuszy zaangażowanych w projekt – Pan Leonard Piórecki przygotowuje mapę zagospodarowania wzgórza wraz z inwentaryzacją kaplicy oraz krypty grobowej, znajdującej się pod nią. Myślę, że po zakończeniu projektu, będzie to jeden z najciekawszych jego efektów, który będziemy mogli zaprezentować” – podkreśla Ewa Caban, Kierownik Centrum Dziedzictwa Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, pełniąca funkcję opiekuna merytorycznego projektu.

W ostatnim czasie teren Wzgórza odwiedziła również Iwona Wiloch, Inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, która dokonała oględzin krypty oraz przedstawiła dalszy tok postępowania przy tym zabytku. „Dzięki opiniom ekspertów oraz pozyskiwaniu informacji z archiwów i muzeów, coraz więcej wiemy o samym Wzgórzu, ale również o jego fundatorach. Doskonałą okazją do przedstawienia tej wiedzy będzie konferencja popularnonaukowa, podsumowująca projekt, na którą już teraz serdecznie zapraszamy” – mówi Michał Stokłosa.

Środki na realizację projektu pozyskało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2020. Projekt jest również dofinansowany z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zdjęcia prezentują prace prowadzone w ramach projektu „Odkrywamy Tajemnice Wzgórza Lukasów”.

Info: czerwionka-leszczyny.pl