Wczoraj w Przedszkolu nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadań związanych z promocją zdrowia w placówce. Przedszkole ubiega się o prestiżowy certyfikat krajowy przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Przedszkole promujące zdrowie”.

„Wielką wagę przywiązujemy do realizacji programu „Przedszkole promujące zdrowie”, pracujemy, aby wykształcić w dzieciach właściwy stosunek do zdrowia, stopniowe zrozumienie stanowiska i roli człowieka w tym procesie oraz uświadomić zagrożenia z powodu negatywnych oddziaływań człowieka – wyjaśnia Gabriela Grochla, dyrektor placówki. – Realizacja programu pomaga zrozumieć dzieciom jak dużą rolę odgrywa zdrowy tryb życia. Wzbogaca ich wiedzę, rozbudza zainteresowania i pomaga nam wychować ich na ludzi, którym promocja zdrowia nie będzie obca”.

Przedszkole jest placówką certyfikowaną w Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W ubiegłym roku otrzymało prolongatę certyfikatu na kolejne lata. Stara się również o prestiżowy certyfikat krajowy „Przedszkole promujące zdrowie” i jak już zapewnia koordynatorka realizowanego w przedszkolu programu, wicedyrektor Izabela Piksa : „na pewno na tym nie poprzestaniemy, dołożymy wszelki starań, aby nasze działania były jeszcze ciekawsze, doskonalsze i aby nasze dzieci były zdrowie i bezpieczne”.

A jak w codziennych działaniach przedszkole realizuje zadania w ramach edukacji prozdrowotnej? Promowanie zdrowego trybu życia to m.in. utrwalanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci – zwiększenie produktów wieloziarnistych i dążenie do wyeliminowania cukrów prostych w diecie przedszkolaków, spożywanie wody zamiast słodkich napojów, realizacja licznych programów prozdrowotnych, opracowywanie i realizacja własnych programów m.in. „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, ale także wielki nacisk na ruch i dbałość o kondycję fizyczną u dzieci – poprzez kółko sportowe, kółko taneczne, gimnastykę korekcyjną, wspieranie akcji „Filipowe kilometry” liczne zajęcia na powietrzu.

Słowa uznania na ręce dyrekcji oraz wszystkich nauczycieli skierował Tomasz Wojtasik, nauczyciel – konsultant z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach koordynujący działania Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Do gratulacji dołączyli się także Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Stefania Szyp oraz rodzice przedszkolaków.

Na zakończenie spotkania głos zabrały dzieci, w pięknym programie artystycznym przekonywały, jak ważna jest troska o zdrowie.

Info: czerwionka-leszczyny.pl