Zgodnie z nowelizacją ustaw samorządowych, na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek nagrywania, transmisji i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. Realizacja tego obowiązku ma nastąpić od nowej kadencji JST.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny także przygotowuje się już do nowo wprowadzonych przepisów. Radni Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach od kilku sesji głosują, korzystając również z urządzeń elektronicznych.

Natomiast sesje będą utrwalane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad ma następować na bieżąco w czasie rzeczywistym.

Info: czerwionka-leszczyny.pl