Tabica ks. Pojda

Rok bieżący bogaty jest w ważne dla Polski i Śląska rocznice – przed stu laty wybuchło I Powstanie Śląskie a 80 lat temu II Wojna Światowa. Zainspirowały nas te rocznice do prób upamiętnienia samych wydarzeń jak i ich ofiar. Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” wzięło więc udział w ogłoszonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny konkursie na projekt z obszaru  : kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 Nasz projekt „Tradycja – Pamięć – Troska” został zakwalifikowany do realizacji i otrzymał z Gminy dofinansowanie w wysokości ponad 8 tys. złotych.

 

            Jednym z celów projektu jest integracja mieszkańców głównie Leszczyn – młodzieży miejscowych szkół z osobami dorosłymi wokół zagadnień związanych z historią Śląska i Polski, tych dwóch ważnych rocznic oraz tradycji przemysłowych. Uczestnicy projektu wezmą więc udział w kilku spotkaniach integracyjnych na leszczyńskich cmentarzach, w SP Nr 1 oraz Izbie Pamięci kop. „Dębieńsko”. Zwiedzą kolebkę górnośląskiego przemysłu jaką są Tarnowskie Góry, Zabytkową Kopalnię „Ignacy” /dawniej „Hoym”/  w Rybniku-Niewiadomiu oraz pozostałość po Hucie „Waleska” -„Gichtę” w lasach palowickich.

Będziemy czynić starania o wpisanie do wykazu miejsc pamięci a także oznakowanie miejsc pochówku  Powstańca Śląskiego Ludwika Grobosza i Żołnierza Września 1939 Adama Zająca na starym cmentarzu oraz tablicy ks. Adolfa Pojdy w leszczyńskim kościele.

 

            Młodzież szkolna weźmie udział w konkursie fotograficznym obrazującym objęte konkursem miejsca i wydarzenia. Podsumowaniem projektu będzie kolejny, ósmy już, folder wydany przez SPL „Dzwon”.

 

Krzysztof  Kluczniok