To już pięć lat.

W przeciągu trzech tygodni, w czerwcu 2015 roku, zmarli dwaj długoletni Burmistrzowie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. Obydwaj byli związani z Ruchem Autonomii Śląska.

Marek Kornas

Marek Kornas /1946-2015/ został wybrany burmistrzem z listy RAŚ w 1992 roku. Pełnił swoją funkcję przez 12 lat do 2006 roku. Wprawdzie dwie ostatnie kadencje burmistrzem był już z listy lokalnego komitetu wyborczego, to do końca pozostał członkiem Ruchu. Piotr Ignacy /!947-2015/, zastępca Kornasa przez te 12 lat, został zastępcą burmistrza z lokalnego komitetu. Później, jednak po wstąpieniu do RAŚ, był przez 2 kadencje naszym już „wickiem”. W tym okresie także kilku innych członków RAŚ, w tym niżej podpisany, pełniło ważne funkcje w Zarządzie Gminy oraz Radzie Miejskiej. Koło Terenowe RAŚ Leszczyny należało wtedy do najlepszych.

Piotr Ignacy

Zarówno M. Kornas jak i P. Ignacy stali się ofiarami „ afery samorządowej” w Czerwionce-Leszczynach. Obydwaj zostali aresztowani w świetle fleszów i spędzili w areszcie półtora roku. W końcu Ignacy został w 2013 roku oczyszczony z wszystkich zarzutów. Kornas do końca walczył o swoje dobre imię, a sądy uniewinniły go z 26 / na 27 !/ absurdalnych zarzutów. Rozstrzygnięcia trwającego postępowania apelacyjnego odnośnie ostatniego zarzutu jednak już nie doczekał. Obydwaj w tym czasie mocno podupadli na zdrowiu. Marek Kornas pochowany jest w Leszczynach a Piotr Ignacy w Czuchowie. Niesłusznie nękano i skazano też kilku innych pracowników Urzędu, także po latach uniewinnionych.

Miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z nimi przez ponad 15 lat, do końca pozostaliśmy przyjaciółmi. Ich działalność w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny jest przez mieszkańców dobrze oceniana. Cześć Ich Pamięci!

Krzysztof Kluczniok – b. Przewodniczący RAŚ