Za nami czas świąteczny, więc tym bardziej warto przypomnieć, czym tak naprawdę jest wolontariat oraz zwykła, ludzka pomoc, której każdy z nas często doświadcza. I właśnie w ramach projektu międzyszkolnego Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 7 w Czerwionce-Leszczynach podjęły współpracę, której głównym celem było przybliżenie uczniom idei wolontariatu. Gościem specjalnym spotkania była Pani Anna Brzonkalik, która opowiedziała uczniom swoje niesamowite przeżycia związane z wyjazdem na Filipiny. Uczniowie dowiedzieli się kim jest wolontariusz, jakie są jego cechy oraz rodzaj pracy wykonywanej przez ludzi angażujących się w omawianą formę pomocy. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji: Misje. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię ( Mk16,15), aktywnie włączali się w dyskusję i zadawali wiele pytań. Pani Ania opowiadała jak pomagała dzieciom w nauce, więźniom oraz mieszkańcom Filipin w codziennym życiu. Opowiadaniu towarzyszyły szczere wspomnienia, refleksje oraz prezentacja multimedialna, która pozwoliła uczniom lepiej poznać omawiany kraj-jego położenie geograficzne, codzienność, kulturę, obyczaje i kuchnię. Słowa i pokazywane zdjęcia uwrażliwiły na zbieżności obecne z tym kraju między innymi biedę, głód, ubóstwo oraz jednocześnie piękno natury. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedmioty przywiezione z podróży: ketchup bananowy, portfele wyprodukowane przez więźniów czy monety. Ponadto warto dopowiedzieć, że prelekcja odbyła się w ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego, którego hasło brzmi Wstańcie, chodźmy!. Prelekcja została uzupełniona przedstawieniem multimedialnym obrazującym biografię Jana Pawła II jako MISJONARZA XX WIEKU. Mamy nadzieję, że to ciekawe spotkanie zaowocuje zaangażowaniem naszych uczniów w pomoc potrzebującym i rozwinie w nich większą zdolność empatii. Serdecznie dziękujemy pani Annie Brzonkalik za interesującą, bardzo osobistą i ciekawą prezentację.

Bożena Palenga
Katarzyna Macioszek