Dzisiaj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyły się rybnickie obchody Święta Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy policjantów poległych na służbie. „Korzystając z doświadczenia i dorobku naszych poprzedników chcemy budować policję wysoko skuteczną, sprawną , której nadrzędnym zadaniem powinna być służba społeczeństwu i ochrona przed wszelkimi zagrożeniami. Znajduje to wyraz w ślubowaniu, jakie każdy z nas składa wstępując w szeregi policji. Jako policjanci znamy swoją powinność, mamy świadomość ciążącej nad nami odpowiedzialności i oczekiwaniom społeczeństwa” – podkreślał Komendant Miejskiej Policji w Rybniku Rafał Głuch, rozpoczynając uroczystość i witając zaproszonych gości.

„Na przestrzeni stulecia policja się zmieniała, doposażała, unowocześniała swoją infrastrukturę. W tej chwili realizujemy program modernizacji policji, który pozwala nam zadbać o lepsze uposażenie i o jeszcze lepszy sprzęt dla nas – zaznaczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Piotr Kucia i dodał: Policja to jednak nie tylko budynki i radiowozy. To przede wszystkim wspaniali ludzie. Ludzie, którzy podejmując tę trudną decyzję założenia munduru policjanta, podjęli się pełnienia pewnej misji – służby drugiemu człowiekowi. Życzę Wam dalszych sukcesów i zadowolenia z służby. Dziękuję także wszystkim przyjaciołom policji, którzy wraz z nami świętują dziś ten piękny jubileusz”.

Nie zabrakło gratulacji i podziękowań złożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku Rafała Głucha, a także Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach Romana Chlubka:

„Z okazji święta policji w imieniu własnym oraz mieszkańców pragnę złożyć wyrazy uznania i szacunku, a także podziękowania za ofiarną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku na terenie powiatu rybnickiego oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Życzę wielu sukcesów, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym”.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyznał także nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, którzy w sposób wyróżniający realizują zadania służbowe.

Nagrody otrzymali:

asp. Szt. Rafał Bajor

sierż. szt. Łukasz Osiadły

sierż. Tomasz Kubiński.

„Funkcjonariusze bardzo dobrze realizują swoje zadania służbowe, na bieżąco uczestniczą w różnego rodzaju działaniach prewencyjnych, zabezpieczeniach imprez masowych oraz innych przedsięwzięciach, co ma istotny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – zaznaczył komendant Roman Chlubek.

Z rozkazu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego akty mianowania na wyższe stopnie otrzymało: w korpusie oficerów młodszych – 2 policjantów, w korpusie aspirantów – 29 policjantów, w korpusie sierżantów – 31 policjantów, z kolei Komendant Miejski Policji w Rybniku mł. insp. Rafał Głuch w korpusie szeregowych mianował 15 policjantów. Policjanci odebrali akty mianowania z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotra Kuci oraz Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku mł. insp. Rafała Głucha.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. : Posłowie na Sejm RP: Teresa Glenc, Gabriela Lenartowicz, Marek Krząkała Krzysztof Gadowski, Grzegorz Matusiak, Czesław Sobierajski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Piotr Kucia, Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wójt Gminy Jejkowice Marek Bąk, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, radna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Izabela Rajca reprezentująca Poseł do Parlamentu Europejskiego Izabelę Kloc, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji, związków pracowników cywilnych, duchowieństwa, ochrony zdrowia, mediów oraz organizacji i stowarzyszeń współpracujących z policją.

Info: czerwionka-leszczyny.pl