W sobotę odbyły sie wspólne obchody jubileuszy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Czerwionki-Leszczyn.

Obchody Strażackich Jubileuszy rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych OSP, mażoretek oraz Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” z Placu Rekreacyjnego na Familokach na Halę Targową, gdzie odprawiona została msza święta w intencji strażaków. Po niej rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego uhonorowano Ochotnicze Straże Pożarne świętujące jubileusze:

– 115 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwionce,

– 110 lat Ochotniczej Sraży Pożarnej w Bełku,

– 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębieńsku,

– 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach,

– 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegędzy.

Jednostki te otrzymały z rąk Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Wolnika Złotą Odznakę Zasłużony Dla Województwa Śląskiego. „To najwyższe odznaczenie, które może przyznać województwo śląskie. Niech będzie ono wyrazem szacunku, wdzięczności oraz podziwu za wszystko, co robicie na rzecz mieszkańców” – podkreślił G. Wolnik.

„Gdybyśmy mieli wskazać osoby, które w lokalnej społeczności zasługują na miano bohaterów, z pewnością wielu, jako pierwszych wskazałoby Was – strażaków działających w jednostkach OSP. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy to Wasza zasługa. Mamy poczucie, że każdego dnia, o każdej porze roku jesteście zawsze gotowi nieść pomoc, ratować ludzkie życie i dobytek. Dziękujemy Wam za to” – mówił Burmistrz Gmimy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. Życzenia i podziękowania na ręce strażaków złożyli również Poseł na Sejm RP Marek Krząkała, WIcestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda.

Podczas uroczystości wręczono również Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, które otrzymali:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

– Czesław Dyrbuś,

– Sebastian Michalik,

– Zbigniew Michalik,

– Łukasz Ślosarek,

– Artur Wojnarowski.

 

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

– Anna Wojnarowska,

– Marcin Fuchs,

– Łukasz Gawlik,

– Tomasz Gitner,

– Łukasz Kaczmarek,

– Łukasz Konsek,

– Sławomir Konopacki,

– Józef Krzan,

– Leszek Machulec,

– Sebastian Piątek,

– Jan Tokarz.

 

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

– Łukasz Kurpanik,

– Mateusz Kurpanik,

– Mateusz Kuśka,

– WIesław Jazgar,

– Grzegorz Toczko,

– Tomasz Zasada,

– Łukasz Ziebura.

W obchodach Strażackich Jubileuszy uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Marek Krząkała, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Andrzej Raudner, Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Sekretarz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Justyna Domżoł, radni Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach oraz zaproszeni goście.

Info: czerwionka-leszczyny.pl