Wczoraj w CKE odbyła się konferencja metodyczna pn. „Śląskie legendy z kalendarzem w tle”, skierowana do nauczycieli regionu, a przygotowana przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

„Dzisiejsza konferencja ma służyć wymianie praktyk, wzajemnym inspiracjom, pomysłom na nauczanie z zakresu edukacji regionalnej, przekazywaniu wiedzy o śląskich legendach, co we wspaniały sposób zostało zrobione w naszym kalendarzu. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali to spotkanie. Dziękuję za promocję naszej małej ojczyzny, apeluję także do Was o pielęgnowanie tradycji, zwyczajów, śląskiej obrzędowości i docenianie piękna tej ziemi” – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otwierając konferencję.

W wydarzeniu uczestniczyły także dyrektor MOK-u Mariola Czajkowska oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Stefania Szyp.

O koncepcji i realizacji „Kalendarza gminnych legend i opowieści” opowiedziała Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik UGiM Czerwionka-Leszczyny i zaznaczyła: „Zainteresowanie dzisiejszą konferencją pokazuje, że działania podejmowane przez Urząd i przez nauczycieli mają punkty styczne. Cieszę się, że możemy pracować wspólnie, wzajemnie się inspirować i wypracowywać najlepsze rozwiązania z korzyścią dla naszych młodych mieszkańców”.

H. Piórecka-Nowak zaprezentowała również wydaną przez UGiM kolorowankę XXL, skierowaną do dzieci, a prezentującą wybrane postaci z legend przedstawionych w kalendarzu. UGiM we współpracy z WOM Rybnik oraz SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach zaproponował także konkursy z zakresu edukacji regionalnej, skierowane dla dzieci i młodzieży.

Część szkoleniową dla nauczycieli przeprowadziła Małgorzata Pyszny, metodyk nauczania.

Dzięki szkoleniu uczestnicy mieli okazję poznać świat wartości w podaniach i legendach śląskich, dowiedzieć się, jakimi metodami realizować w szkole i przedszkolu zagadnienia z zakresu edukacji regionalnej, by wyeksponować kulturotwórczą rolę opowieści, poznać zapisy dotyczące legendy w podstawie programowej.

Małgorzata Pyszny zwróciła uwagę na rolę legend w edukacji, omówiła ich przesłanie etyczne i wartości, przedstawiła również szereg propozycji metodycznych, pozwalających wykorzystać teksty legend w pracy z dziećmi.

„W legendach wiele jest wartości wychowawczych, życiowych drogowskazów, znajdziemy teksty , które mówią o szacunku do drugiego człowieka, Boga, prawdzie, cnocie, przyjaźni, lojalności, uczciwości, gościnności, rzetelności. To wychowanie do wartości zawarte w naszej podstawie programowej. Legendy wywołują duże zainteresowanie dzieci, budzą emocję, pozwalają także łączyć przekaz legendarny z konkretnym miejscem np. wzgórzem Ramżą, Pojezierzem Palowickim czy zamkiem w Leszczynach” – wyjaśniała.

W kolejnej części spotkania odbyły się ćwiczenia warsztatowe, które miały stanowić inspirację do pracy z dziećmi w szkołach i przedszkolach.

Info: czerwionka-leszczyny.pl