Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
31 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno – Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
  10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

Info: czerwionka-leszczyny.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here