Lada moment ruszą prace na terenie zameczku w Leszczynach. Wyłoniony został już wykonawca zadania i w listopadzie nastąpić ma przekazanie terenu budowy. Celem inwestycji jest utworzenie nowej, atrakcyjnej, międzypokoleniowej przestrzeni publicznej na terenie Leszczyn. Wartość prac wyniesie tu ponad 14 mln zł. Przekazanie dodatkowych środków na to zadanie przyjęli radni Rady Miejskiej podczas ostatniej sesji.

„To złożona i zróżnicowana pod względem prowadzonych prac inwestycja – zaznacza Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Również procedury okazały się skomplikowane i czasochłonne. Co najważniejsze, jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu, niebawem podpiszemy umowę z wykonawcą i przekażemy mu teren budowy. Podobnie jak mieszkańcy, my też czekamy aż wysiłki, związane z pozyskaniem środków unijnych i przygotowaniem formalności, zaczną być widoczne na terenie obiektu” – dodaje burmistrz.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji poprzez adaptację zabytkowego obiektu zameczku oraz jego otoczenia. „Zależy nam na efektywnym wykorzystaniu zdegradowanych zasobów lokalowych, ożywieniu obszaru rewitalizowanego oraz stworzeniu nowej, bogatej oferty dla mieszkańców. Staraliśmy się utworzyć nową, atrakcyjną, międzypokoleniową przestrzeń publiczną” – dodaje Grzegorz Wolnik, Pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Budynek zameczku ma zostać dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, planuje się rekonstrukcję zabytkowego tarasu przy zameczku, nowy podział i zagospodarowanie przestrzeni w obiekcie, dostosowanie kolorystyki budynku do kolorów odremontowanej wieżyczki.

Bardzo ważną częścią projektu jest zagospodarowanie parku przy zameczku. Zaplanowano wykonanie tarasów i sceny „pod chmurką” oraz wydzielenie nowych ścieżek pieszo-jezdnych. Gratką dla najmłodszych ma być nowy plac zabaw ze ścianką wspinaczkową i elastycznym podłożem wpisany w koło otoczone zielenią, za którą planuje się wykonać tor do jazdy na rolkach, hulajnodze i wrotkach.

Dorośli, podobnie jak w innych dzielnicach i sołectwach, będą mieli okazję skorzystać z siłowni pod chmurką oraz miejsca do ćwiczeń „street workout”. Siłownia, jak plac zabaw, będzie wpisana w okrąg otoczony zielenią. Pomysłodawcy projektu zaplanowali też montaż efektownej fontanny w kształcie kuli ziemskiej.

W tym miejscu powstanie także lodowisko i boisko – obiekt do wykorzystania przez cały rok, w sezonie zimowym będzie funkcjonował jako lodowisko, w pozostałym sezonie będzie pełnić funkcje boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, badmintona.

Całość uzupełni odpowiednia infrastruktura – toalety, dostęp do wody pitnej, zaplanowano również miejsce do zamontowania choinki świątecznej.

Projektem objęto również teren przy stawie. Planuje się wydzielenie parkingu, ścieżek, miejsc do odpoczynku, utworzenie miejsca do spotkań przy grillu czy nawet utworzenie i wydzielenie tarasu z leżakami. Wokół stawu ma także powstać ścieżka informacyjno-edukacyjna.

Realizacja projektu o nazwie „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach” to koszt ok. 14 mln zł, zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych i budżetu państwa.

Info: czerwionka-leszczyny.pl