Po raz kolejny rusza konkurs Działaj Lokalnie.

Kwota wnioskowanej dotacji to nawet 6000 zł na projekty, które mogą trwać do 31 grudnia 2019 r.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.  Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na realizację projektów trwających od 3 do 5,5 miesiąca i które:

– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”, dostępnych na stronie: www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Termin  składania  wniosków: od 26 maja do 26 czerwca 2019r. ,tylko  za pośrednictwem generatora wniosków: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Konkurs jest realizowany w ramach programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundusz Lokalny Ramża we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Szczegóły: http://ramza.org/rusza-konkurs-dzialaj-lokalnie-10-edycja-2019/?fbclid=IwAR3HaTJyE5NCvq49NtmkJ8qLLZboTybrjMJQ-qKgqSK-s_-TrGSoyBJJSwo

Info: czerwionka-leszczyny.pl