Trwa realizacja projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”, który polega na udzielaniu mieszkańcom grantów na zakup i budowę instalacji OZE w budynkach znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Mikroinstalacje OZE na które zostały przyznane granty obejmują:

– instalacje fotowoltaiczne – 461 szt.,

– instalacje solarne – 46 szt.,

– pompy ciepła do c.w.u. – 97 szt.,

– pompy ciepła do c.w.u. i c.o. – 161 szt.

W ramach projektu będzie zainstalowanych aż 765 szt. instalacji.

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

„Celem naszego projektu jest ograniczenie niskiej emisji i cieszę się, że nasza gmina jest jedną z tych, które otrzymały dotację na ten cel. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo dużo mówi się o likwidacji niskiej emisji i walce o czyste powietrze. Chcę podkreślić, że pozyskane środki finansowe trafiają bezpośrednio do mieszkańców – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Inwestycja w odnawialne źródła energii to inwestycja w naszą przyszłość. Jestem przekonany, że projekt realizowany w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz komfortu życia mieszkańców ” – dodaje Burmistrz.

Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp ciepła. Planowane efekty projektu wiążą się przede wszystkim ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych. Ponadto bezpośrednią korzyść uzyskają mieszkańcy ze względu na planowane mniejsze koszty zużycia energii elektrycznej, a także ogrzewania domów.

Do złożenia projektu pracownicy UGiM przygotowywali się dłuższy czas. Rozpoczęto od spotkań z mieszkańcami, podczas których określili oni swoje potrzeby i oczekiwania. Informowano mieszkańców o możliwości złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do projektu. To pozwoliło na przygotowanie wstępnych zestawień oraz konkretnych dokumentów. Następnym etapem było już przyjmowanie wniosków mieszkańców.

Jak podkreśla Anna Witała, koordynatorka projektu w UGiM: „Można powiedzieć, że realizacje projektu nabierają tempa. Wcześniej, sprzymierzeńcem naszych mieszkańców nie była ani pogoda, ani czas zastoju związany z koronawirusem. W ostatnim czasie już ponad osiemdziesiąt osób złożyło wniosek o ostateczne rozliczenie swojej przydomowej inwestycji”.

Wartość projektu to kwota 23 016 107, 50 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 10 920 197, 31 zł, budżet państwa: 10 920 197, 31 zł.

Info: czerwionka-leszczyny.pl