Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny: Przedświąteczna sesja Rady Miejskiej z uchwaleniem budżetu

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę Budżetową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018. To najwyższy budżet w historii Gminy i Miasta.

 

Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zbigniew Wojtyło omówił założenia przyszłorocznego budżetu, poinformował o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej – na temat budżetu na rok 2018, na temat wieloletniej prognozy finansowej oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018. Pozytywne stanowisko radnych wyraził następnie Bogdan Knopik, Przewodniczący Komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

„Kiedy szczegółowo omawialiśmy projekt uchwały, towarzyszyło nam przekonanie, że jest to budżet możliwości, a nie potrzeb, bo tych ostatnich zawsze jest więcej – podsumował Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda. – Za niezwykle pozytywny uważamy fakt, że mamy zabezpieczone środki na działalność wszelkich jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, ale również, jak co roku, znaczną część środków kierujemy na inwestycje. Szczególną rolę przykłada się w przyszłym roku do zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Już w 2017 roku rozpoczęliśmy termomodernizacje obiektów gminnych, szczególnie placówek oświatowych i w roku 2018 te zadania będą kontynuowane. Zabezpieczone zostały także środki dla osób fizycznych na ograniczenie niskiej emisji i wymianę źródeł ciepła. W budżecie zostały zabezpieczone również wyższe niż rok wcześniej środki na zadania drogowe. Realizujemy również zgodnie z wnioskami komisji oświaty zadania z zakresu infrastruktury sportowej, w tym między innymi zaplanowano budowę kolejnego boiska przyszkolnego” – wyjaśnił B. Strzoda.

Radni przyjęli uchwałę budżetową jednogłośnie.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny złożył podziękowania dla pracowników Urzędu na czele ze Skarbnikiem Gminy i Miasta za przygotowanie projektu budżetu, podziękował również radnym za doskonałą współpracę i wspólne określanie kierunków rozwoju dla Gminy i Miasta.

„Uchwała budżetowa rzadko kiedy w pełni zaspokaja wszystkie potrzeby danej wspólnoty samorządowej, najważniejsze jednak, że udało się w budżecie wygospodarować pokaźną sumę na inwestycje, a te oznaczają rozwój naszej miejscowości. Pragnę podkreślić, że jest to najwyższy budżet w historii tej gminy – aż 164 miliony po stronie wydatków – zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny W. Janiszewski. – W przyjętym budżecie mamy zapisanych szereg zadań, wytyczyliśmy więc kolejne ambitne cele i dołożymy wszelkich starań, aby ten budżet pozytywnie zrealizować z korzyścią dla naszych mieszkańców. Przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia chciałbym więc Państwu podziękować i życzyć wszystkiego dobrego, aby nasza współpraca układała się tak dobrze, jak do tej pory dla dobra społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – dodał burmistrz.

Wśród zaplanowanych inwestycji znajdują się m.in. termomodernizacje: Szkoły Podstawowej w Stanowicach, Szkoły Podstawowej w Palowicach, Szkoły Podstawowej nr 6, Przedszkola nr 3, Szkoły Podstawowej w Przegędzy, Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej nr 7, Przedszkola nr 10, Przedszkola nr 7, Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach, Przedszkola nr 11, Przedszkola nr 8, Przedszkola nr 6, Szkoły Podstawowej nr 3, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku oraz adaptacja niezagospodarowanych pomieszczeń na mieszkania socjalne. Na ocenę dotyczącą dofinansowania z UE czeka też wniosek rewitalizacji terenu leszczyńskiego zamku. Gmina w 2018 roku będzie starała się pozyskać środki z Unii Europejskiej na kolejne inwestycje, m.in. na budowę lamp wykorzystujących odnawialne źródła energii, wymianę opraw oświetleniowych w oświetleniu ulicznym, na zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych oraz pierwszy etap termomodernizacji Familoków. Wśród najważniejszych zadań drogowych realizowanych przez Gminę i Miasto wyliczyć można zagospodarowanie terenu wokół NZOZ-u w Czerwionce (parkingi i drogi), przebudowę ul. Sportowej w Leszczynach, remont ul. Kamieńskiej w Przegędzy oraz liczne realizacje dróg śladowych i mikrodywanów na terenie Gminy i Miasta. Wspólnie z powiatem rybnickim zaplanowano także przebudowę skrzyżowania przy ul. Ligonia w Leszczynach. 

Na zakończenie, do złożonych przez burmistrza życzeń świątecznych przyłączyli się Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz wicestarosta powiatu rybnickiego Marek Profaska, który gościł na sesji w Czerwionce-Leszczynach. W przedświątecznym czasie nie zabrakło kolejnych akcentów nawiązujących do tradycji Bożego Narodzenia. Radni przełamali się opłatkiem i wspólnie zaśpiewali kolędę.

 

info: czerwionka-leszczyny.pl