Kolejne środki w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” trafiły do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez poprawę warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

– Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek
– Wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

 

Poniżej nazwy szkół oraz kwoty, które przeszły ocenę formalną, merytoryczną i otrzymały dofinansowanie:

– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach – 30 000,00 zł,

– Szkoła Podstawowa w Książenicach – 48 184,40 zł,

– Szkoła Podstawowa w Bełku – 100 000,00 zł,

w tym wkład własny gminy wynosi 20%.

Info: czerwionka-leszczyny.pl