Czerwionka-Leszczyny: Poświęcenie budynku mieszkalnego oraz otwarcie oficjalne placu zabaw w Czuchowie

0
164

Poświęcenie budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 21 oraz otwarcie oficjalne placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Czuchowie.

Piknik Rodzinny przy okazji oddania społeczności lokalnej placu zabaw i siłowni zewnętrznej, jako forma aktywizacji mieszkańców.

Warto dodać, że mieszkania powstały na bazie byłego Hotelu robotniczego i przeszły gruntowną rewitalizacje.
Teren zaś do tej pory porośnięty samosiejkami i chwastami, został pobudzony do nowej funkcji wieloma elementami dla dzieci i starszych.

Takiego miejsca w Czuchowie z pewnością do tej pory brakowało.

W otwarciu udział wzięli przedstawiciele Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny z Burmistrzem Wiesławem Janiszewskim, przedstawicielami Rady Miejskiej, przedstawicielem Zarządu Dzielnicy – Adamem Karaszewskim, dyrektorem ZGM Marianem Uherkiem, przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich z Czuchowa i mieszkańcami wśród których bardzo liczną grupę stanowiły dzieci.

Poświecenia dokonał proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny – ks.Andrzej Marcak.