Z okazji Dnia Sołtysa, święta obchodzonego 11 marca, burmistrz Wiesław Janiszewski zaprosił sołtysów z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, aby podziękować im za pracę, zaangażowanie na rzecz mieszkańców oraz życzyć wielu sukcesów. Spotkanie odbyło się dziś w Urzędzie Gminy i Miasta.

Na zaproszenie burmistrza przybyli: sołtys Bełku Jolanta Szejka, sołtys Palowic Dominika Baranowicz, sołtys Książenic Marek Szczech, sołtys Przegędzy Gabriel Breguła, sołtys Stanowic Stanisław Breza oraz sołtys Szczejkowic Henryk Fuchs. W spotkaniu uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Sekretarz Gminy i Miasta Justyna Domżoł oraz Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło.

Dziękując sołtysom za dotychczasową współpracę, burmistrz wyraził wdzięczność za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, złożył także życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. „Za Wasz trud, za pracę, za ważną rolę pośredniczenia pomiędzy mieszkańcem a burmistrzem pragnę serdecznie podziękować. Oby ta współpraca była jak najlepsza i najefektywniejsza z korzyścią dla mieszkańców” – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

„Ja również mam bogate doświadczenia związane z pełnieniem funkcji sołtysa i wiem, że cały czas trzeba szukać kompromisowych rozwiązań i stale pracować na rzecz mieszkańców. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, energii, siły i satysfakcji z wykonywanych zadań” – dodał Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.

“Bardzo nam miło, że władze Gminy i Miasta pamiętają o naszym święcie i doceniają nas. Dziękujemy za dzisiejsze, uroczyste spotkanie i za codzienną współpracę” – powiedział w imieniu zgromadzonych sołtys Stanowic Stanisław Breza.

Podczas spotkania rozmawiano na temat roli sołtysa w społeczeństwie, wyzwań związanych z pełnieniem tej funkcji, wpływem działalności sołtysa na integrację społeczności sołectwa i gminy. Sołtysi poruszyli także bieżące problemy w sołectwach – m.in. usuwanie skutków wichury, która miała miejsce kilka dni temu, wsparcie najuboższych mieszkańców, czy wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego.

Ustanowienie Dnia Sołtysa, święta obchodzonego corocznie 11 marca, ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.

Info: czerwionka-leszczyny.pl