W dniach 13 – 17 maja odbył się IV Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego oraz Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca.

Organizatorami Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych byli: Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherbone w Czerwionce-Leszczynach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach, Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce-Leszczynach.

W poniedziałek 13 maja, w Starej Piwnicy w Czerwionce, odbył się Turniej Jednego Wiersza o Różę Stanisława Krawczyka. W turnieju wzięło udział 50 osób w tym 10 uczestników. Do udziału w konkursie swoje wiersze nadesłali twórcy z całego regionu. Jury wybrało wiersze, które autorzy zaprezentowali podczas finału turnieju w Zespole Szkół Specjalnych. Decyzją jurorek I miejsce zdobyła Wiktoria Gembalczyk, zaś nagrodę publiczności otrzymała Marta Plaza-Kiersztyn. Laureatom gratulowali Burmistrz Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska oraz dyrektor MIejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska.

Tego samego dnia odbyły się warsztaty dla osób niepełnosprawnych, w których udział wzięły 23 osoby w tym z WTZ. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach i zostały przeprowadzone przez doradcę zawodowego oraz psychologa .

14 maja w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach odbyły się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych ALO Rybnik – „Kodowanie jest dla wszystkich” , w których wzięło udział 20 osób. Tego samego dnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach dyżur pełnił doradca zawodowy, odbyły się również Dni Otwarte Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy 3-go Maja 21a w Czerwionce oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych „Kodowanie jest dla wszystkich, w których uczestniczyło 20 osób

W środę 15 maja, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, odbył się XXIII Przegląd teatralny i recytatorski „Bliskie spotkania”. W przeglądzie wzięło 480 osób w tym 180 uczestników, 7 zespołów teatralnych oraz 28 recytatorów. Na widowni uczestnikom kibicowało około 200 osób. Przegląd uroczyście otwarł Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda wspólnie z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach Markiem Weczerkiem. W godzinach od 11.00 do 12.00 mgr Artur Kulig poprowadził wykład pt. „Autoagresja – różne konteksty. Leczenie”

Dzień później, 16 maja w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się konferencja „Oswoić autyzm” adresowana dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców dzieci autystycznych. Wysłuchali oni wykładów:

Agnieszka Wilk – „Diagnoza i terapia małego dziecka z autyzmem – studium przypadku”

Justyna Piontek – „W poszukiwaniu „szczeliny”do twórczej edukacji wyjątkowych dzieci”

Krystyna Sacher-Szafrańska – „Niemożliwe staje się realne. Studium przypadku dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”.
Wykładom towarzyszyła dyskusja.

Tego samego dnia odbyły się dni otwarte WAI Sumina.

W piątek 17 maja odbył się happening – podsumowanie działań, gry i zabawy ruchowe dla uczniów szkół podstawowych. We wspólnej zabawie uczestniczyli wychowankowie poszczególnych placówek: Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce – Leszczynach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce – Leszczynach, Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce – Leszczynach, Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach, Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce – Leszczynach. Wszystkich sportowców, opiekunów, organizatorów powitali: Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik oraz Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska oraz Zastępca Dyrektora ZS w Czerwionce – Leszczynach Leszek Rakojc życząc wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy, dążenia do celu, spełnienia marzeń, łatwości w pokonywaniu barier. Wręczyli oni przedstawicielom poszczególnych drużyn pamiątkowe dyplomy za zaangażowanie i uczestnictwo w sportowych obchodach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Na znak jedności, zacierania się granic, równości, tolerancji i świadomości o autyzmie, z rąk każdego uczestnika zostały wypuszczone balony w kolorze białym i niebieskim

Tego dnia również odbyły się konsultacje z psychologiem, logopedą i terapeutą SI.

Info: czerwionka-leszczyny.pl