Wczoraj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach w minionym roku.

Podczas spotkania Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach Roman Chlubek omówił pracę policjantów czerwieńskiego komisariatu, przedstawiając dane statystyczne dotyczące m.in. wykrywalności przestępstw, przeprowadzonych postępowań, przestępczości osób nieletnich czy działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów.

Na terenie działania Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach w 2019 roku odnotowano 318 zdarzeń drogowych, w tym 19 wypadków drogowych i 299 kolizji drogowych. Na ich skutek 21 osób zostało rannych a 2 osoby zginęły (w roku poprzednim było to 31 osób rannych i 6 zabitych). Miejscami najbardziej zagrożonymi zdarzeniami drogowymi w 2019 roku były:

– Czerwionka, ul. 3 Maja (26 zdarzeń drogowych)
– Przegędza, ul. Mikołowska (23 zdarzenia drogowe)
– Czerwionka, ul. Furgoła (19 zdarzeń drogowych)
– Leszczyny, ul. Pojdy (11 zdarzeń drogowych)
Zatrzymano 38 nietrzeźwych kierowców.

W 2019 roku policjanci ujawnili łącznie 3341 wykroczeń, prowadzili 620 czynności wyjaśniających, wystawili 827 mandatów (porządkowych i drogowych) oraz zastosowali 1981 środków oddziaływania wychowawczego. W minionym roku policjanci przeprowadzili 3574 interwencji, z czego 358 interwencji pilnych i 3216 interwencji zwykłych.

W trakcie odprawy podsumowano także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn skorzystali z tego narzędzia 90 razy, z czego potwierdzono 19 zgłoszeń. Dotyczyły one spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (9 zgłoszeń), nieprawidłowego parkowania (8 zgłoszeń) oraz dzikich wysypisk śmieci (2 zgłoszenia).

„W minionym roku mogliśmy, podobnie jak w latach poprzednich, liczyć na pomoc gminy. Otrzymaliśmy środki na dodatkowe nagrody dla funkcjonariuszy, nieodpłatnie użyczane są nam zarówno rowery, które wykorzystujemy w służbie dzielnicowych oraz pomieszczenia: sala gimnastyczna w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, gdzie cztery razy w miesiącu odbywają się zajęcia z taktyki i techniki interwencji oraz sala konferencyjna w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, gdzie odbywają się narady i odprawy służbowe. Za tę pomoc serdecznie dziękujemy – mówił komendant R. Chlubek. – Kierunek naszych działań na 2020 rok to poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez inicjowanie działań mających na celu polepszenie rozwiązań organizacyjnych w ruchu drogowym oraz polepszenie infrastruktury drogowej. Nadal chcemy wzmacniać naszą współpracę z mieszkańcami oraz promować aplikacje – „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moją Komendę” i „Śląską Policję”. Nasze działania zamierzamy ukierunkować także na walkę z przestępczością narkotykową oraz zapewnienie bezpieczeństwa na podległym nam terenie podczas trwania masowych imprez rozrywkowych i sportowych”- podkreślił R. Chlubek.

„Wasza służba jest wyjątkowa, zapewniacie mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Za tę pracę i poświęcenie kieruję w Waszą stronę gorące podziękowania, zarówno w imieniu władzy samorządowej, jak i mieszkańców Czerwionki-Leszczyn – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Nasza gmina jest bardzo rozległa, to 115 km kw., cztery dzielnice miejskie i sześć sołectw. Wszędzie tam Wasza obecność jest niezbędna. Dziękuję za to, że nasi mieszkańcy, na terenie całej gminy mogą na Was liczyć” – dodał burmistrz.

„Chciałbym dzisiaj złożyć na Wasze ręce podziękowania za pracę w 2019 roku. Dziękuję również za pomoc gminy, na którą zawsze możemy liczyć oraz za współpracę przy organizacji ubiegłorocznego Święta Policji, dzięki czemu mogliśmy uczestniczyć w pięknej uroczystości – mówił Komendant Miejski Policji w Rybniku Rafał Głuch. – Odprawa służbowa to miejsce, gdzie pokazujemy liczby, statystyki i mierniki. Są one ważne, jednak w naszej pracy najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji mieszkańców i to one są dla nas priorytetowe” – dodał.

W Komisariacie Policji w Czerwionce-Leszczynach pracuje obecnie 71 policjantów.

Info: czerwionka-leszczyny.pl