Wspaniała letnia pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Warto poznać urokliwe miejsca, do których można podjechać samochodem, autobusem czy rowerem. Można też dotrzeć do nich na piechotę. Takich miejsc i ciekawostek przyrodniczych nie brakuje również na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Znajduje się tu m.in. 12 pomników przyrody figurujących w rejestrach. Nasze pomniki przyrody to 10 pojedynczych drzew, jedna aleja drzew i jeden głaz narzutowy. Nie zawsze wiemy jak je odnaleźć, ponieważ część z nich nie jest nawet oznakowana. Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska UGiM, w ramach pozyskanych w drodze konkursowej środków z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przybliża te ciekawe elementy przyrodnicze.

„W ubiegłym roku wydany został folder „Pomniki Przyrody Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny”. W folderze zlokalizowano i opisano wszystkie obiekty, podano ich nazwy łacińskie oraz wymiary – wyjaśnia Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” Krzysztof Kluczniok. – W ramach ubiegłorocznego projektu nadano też, w drodze konkursu, nazwy leszczyńskim drzewom. Platan klonolistny uzyskał imię „Karol” a najpiękniejszy w okolicy dąb szypułkowy – „Konrad”. „Karola” zgłosiliśmy do ogólnopolskiego konkursu na „Drzewo Roku 2018”, w którym znalazł się na 11 miejscu! Obydwa drzewa oznaczone zostały nowymi tablicami, na których znajdują się ich opisy” – dodaje K. Kluczniok.

Aktualnie SPL „Dzwon” realizuje drugi projekt konkursowy z cyklu ”Jesteśmy częścią przyrody”, również dofinansowany przez Gminę i Miasto. W ramach projektu kolejne dwa drzewa pomnikowe, lipa drobnolistna w Ksiażenicach i wiąz górski w Czuchowie, oznakowane zostaną nowymi tablicami. Wspólnie z Radą Sołecką w Książenicach zorganizowano także konkurs na nazwanie tamtejszej pomnikowej lipy. Te dwa piękne i okazałe drzewa, wraz z kilkoma innymi atrakcjami przyrodniczymi Książenic, zostaną zaprezentowane szerzej w kolejnym folderze. Finał projektu zaplanowany jest na końcówkę tego roku. „W przyszłym roku chcemy się zająć kolejnymi naszymi pomnikami przyrody” – deklaruje Krzysztof Kluczniok.

Info: czerwionka-leszczyny.pl