Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” wydało w końcu roku 2018 kolejne dwa folderki traktujące o atrakcjach przyrodniczych i miejscach pamięci w naszej Gminie. Jest to już szósta i siódma publikacji w ciągu czterech lat istnienia Stowarzyszenia.

Folderki można o trzymać bezpłatnie m.in. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce, Cukierni „Maja” oraz Piekarni p. Barbary Sobik w Leszczynach.

info: Krzysztof Kluczniok

Czerwionka-Leszczyny: To był dobry rok ! – Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”