Na początku stycznia w sołectwie Palowice odbyły się wybory sołtysa. Ustępującą Karolinę Blachę-Cieślik zastąpiła Dominika Baranowicz.

D. Baranowicz ma 39 lat i od dwunastu lat mieszka w Palowicach. Jest żoną i mamą trójki chłopców w wieku 4, 12 i 20 lat. W 2003 roku ukończyła Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

Od ubiegłego roku jest główną księgową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach.

Na rzecz sołectwa Palowice działa od 2016 roku jako radna Rady Sołeckiej, 9 stycznia br. została wybrana sołtysem, zastępując Karolinę Blachę-Cieślik.

„Na początku mojej kadencji nie chcę składać wielu obietnic. Chciałabym dobrze poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszej wsi i wyjść im naprzeciw – deklaruje nowa pani sołtys. – Uważam, że Palowice z bogatym dziedzictwem kulturowym, walorami przyrodniczymi oraz zaangażowanymi mieszkańcami to ogromna wartość. Na dobry początek mam nadzieję pozytywnie zakończyć temat nowego placu zabaw w parku w Palowicach. Sprawy dotyczące utrzymania, jak i korzystania z terenów naszej małej ojczyzny są i będą przedmiotem moich działań na co dzień”.

Info: czerwionka-leszczyny.pl