Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o składaniu wniosków o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego do godziny 15.30.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 339/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9.08.2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i Regulaminu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Uchwała Nr XVII/207/16 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

3. Regulamin

4. Wniosek

Info: czerwionka-leszczyny.pl