Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zaprasza firmy i instytucje w szczególny sposób zaangażowane w rozwój gospodarczy i społeczny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, które swoją działalnością w sposób pozytywny i znaczący wpływają na jakość życia mieszkańców, do składania wniosków o przyznanie nagród gospodarczych w kategoriach:

– FIRMA ROKU
– PRODUKCJA
– USŁUGA
– HANDEL
– WYBITNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020r. do godziny 14.00.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 174/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6.05.2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”

2. Uchwała Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”

3. Uchwała Nr XXVIII/324/16 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”

4. Regulamin

5. Wniosek

Info: czerwionka-leszczyny.pl