Dzisiaj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Ocalić od zapomnienia” połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.

„Chciałbym złożyć podziękowania nie tylko na ręce wszystkich uczestników konkursu, ale również jego organizatorów i osób czuwających nad powstawaniem prac w poszczególnych placówkach. To dzięki Wam konkurs „Ocalić od zapomnienia”stał się coroczną okazją do podziwiania wyjątkowych prac plastycznych – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Dzisiaj mamy przyjemność wręczyć nagrody laureatom, chociaż konkurs „Ocalić od zapomnienia” od samego początku nie polega jedynie na wyborze najlepszych prac. To konkurs o tematyce ekologicznej, uświadamiający młodym ludziom, jak ważna w naszym życiu jest troska o przyrodę, naturę, środowisko, aby, zgodnie z jego nazwą, „ocalić od zapomnienia” to wszystko, co dotyczy szeroko rozumianej ekologii” – dodał burmistrz.

Tegoroczna, dwudziesta szósta edycja konkursu, cieszyła się sporym zainteresowaniem młodych artystów. Do konkursu zgłoszono 469 prac, które napłynęły z 78 placówek z całego województwa. Celem konkursu od samych jego początków jest pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, uwrażliwianie na piękno i problemy najbliższego środowiska, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych najmłodszego pokolenia. Co roku konkurs organizowany jest pod innym hasłem, odnoszącym się m.in. do miejsc i zjawisk, które dziecko, młody człowiek, uznaje za warte ocalenia i zapamiętania. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Symbole czystego świata”, mającym zwrócić uwagę młodego człowieka na otaczający go świat, który w wyniku nieodpowiedzialnej działalności jest systematycznie niszczony, wiele gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych a przetrwanie piękna świata zależy głównie od nas samych.

Jury tegorocznej edycji konkursu w składzie:

– Elżbieta Pierchała – kustosz Galerii „Jan” w Jankowicach, przewodnicząca komisji,

– Adrian Strzelczyk – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,

– Katarzyna Sienkan-Krząkała – nauczyciel plastyki,

– Ewa Bartoszek – nauczyciel plastyki,

– Janusz Lukaszczyk – technik sztuk plastycznych, komisarz wystawy

spośród nadesłanych prac przyznało dziesięć nagród w kategorii przedszkola, trzydzieści trzy w kategorii szkoły podstawowe, trzynaście w kategorii gimnazja i cztery w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. Gratulacje na ręce laureatów złożyli Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Przewodnicząca Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju Jolanta Szejka oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska.

Laureaci:

Kategoria: Przedszkola:

Zofia Marzycka (l.4), Pracownia Plastyczna „Na Winklu”w Siemianowicach Śl., praca pod kierunkiem Pauliny Matysek

Marcelina Michulec (l.5), Przedszkole Miejskie nr 36 w Bytomiu, praca pod kierunkiem Kariny Bańbuły

Bartosz Dziedzik (l.6), Przedszkole nr 11 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Joanny Szymury

Maja Mikulska (l.6), Przedszkole Miejskie nr 51 w Bytomiu, praca pod kierunkiem Celiny Spałek

Radosław Mazur (l.6), Publiczne Przedszkole nr 16 w Jastrzębiu Zdroju, praca pod kierunkiem Moniki Machulec

Zuzanna Kowalska (l.6), Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach, praca pod kierunkiem Aleksandry Nieświec

Emilia Ochojska (l.6), Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej w Książenicach, praca pod kierunkiem Krystyny Szulc

Zuzanna Lenart (l.6), Pracownia Plastyczna „Na Winklu”w Siemianowicach Śl., praca pod kierunkiem Pauliny Matysek

Wiktoria Pieda (l.7), Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej w Książenicach, praca pod kierunkiem Krystyny Szulc

Lena Juraszczyk (l.7), Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół ”Przygoda” w Rybniku, praca pod kierunkiem Katarzyny Michalik-Kiszki

Kategoria: Szkoły Podstawowe (klasy I-VI)

Julia Zajkowska (l.7), Młodzieżowy Dom Kultury w Siemianowicach Śl., praca pod kierunkiem Anny Styś

Sebastian Jasiński (l.7), Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Dominiki Machulec

Dawid Przybyszewski (l.8), Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Dominiki Machulec

Antonina Gorus (l.8), Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku, praca pod kierunkiem Katarzyny Michalik-Kiszki

Alicja Figlańska (l.8), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lyskach, praca pod kierunkiem Małgorzaty Drożdż

Magdalena Szczepanik (l.8), Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Teresy Grzonki

Alicja Krupa (l.8), Pracownia Plastyczna „Na Winklu” Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śl., praca pod kierunkiem Pauliny Matysek

Dawid Skorupa (l.9), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, praca pod kierunkiem Katarzyny Michalik-Kiszki

Dawid Skorupa (l.9), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, praca pod kierunkiem Katarzyny Michalik-Kiszki

Maja Duchnik (l.9), Pracownia Plastyczna „Na Winklu” Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śl., praca pod kierunkiem Pauliny Matysek

Julia Remiorz (l.9), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, praca pod kierunkiem Katarzyny Michalik-Kiszki

Oliwia Forajter (l.9), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, praca pod kierunkiem Katarzyny Michalik-Kiszki

Lena Pawlik (l.9), Pracownia „Okienko” Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śl., praca pod kierunkiem Doroty Micior-Gajewskiej

Oliwia Martynowska (l.9), Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach, praca pod kierunkiem Małgorzaty Ferfeckiej

Maja Rabsztyn (l.9), Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, praca pod kierunkiem Iwony Foryś

Agata Kuchta (l.10), Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Teresy Grzonki

Patryk Hensler (l.10), Szkoła Podstawowa nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Ewy Bartoszek

Agata Sitek (l.10), Szkoła Podstawowa nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Katarzyny Sienkan-Krząkały

Maria Twaróg (l.10), Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach, praca pod kierunkiem Aleksandry Nieświec

Zofia Nytra (l.10), Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, praca pod kierunkiem Iwony Foryś

Emilia Łuczak (l.11), Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej w Palowicach, praca pod kierunkiem Beaty Pietrek

Sandra Mróz (l.11), Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie, praca pod kierunkiem Aleksandry Jelonek

Karolina Wolańska (l.11), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, praca pod kierunkiem Joanny Polewik

Wiktoria Mikosz ( l.11), Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Dominiki Machulec

Maria Rotkegel ( l.11), Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Katarzyny Sienkan-Krząkały

Emilia Wawrzeń (l.12), Szkoła Podstawowa nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Katarzyny Sienkan-Krząkały –

Zofia Kos (l.12), Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach, praca pod kierunkiem Renaty Król

Zuzanna Berek (l.12), Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, praca pod kierunkiem Iwony Foryś

Magdalena Maszczyk (l.12), Teatr Ziemi Rybnickiej w Rybniku, praca pod kierunkiem Barbary Budki

Aleksandra Majer (l.12), Szkoła Podstawowa w Książenicach, praca pod kierunkiem Karoliny Rojek

Karolina Sobek (l.12), Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem JolantaySprus

Marta Niemyjska (l.13), Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Katarzyny Sienkan-Krząkały

Nicol Rachlińska (l.13), Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach, praca pod kierunkiem Renaty Król

Hanna Malczyk (l.13), Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstwowej nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Katarzyny Sienkan-Krząkały

Paulina Konopka (l.13), Teatr Ziemi Rybnickiej w Rybniku, praca pod kierunkiem Barbary Budki

Kategoria: Szkoły Podstawowe (klasy VII – VIII) i Gimnazja:

Maja Gajek (l.13), Pracownia „Okienko” Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śl., praca pod kierunkiem praca pod kierunkiem Pauliny Matysek

Katarzyna Sitek (l.13), Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Ewy Bartoszek

Liliana Buchalska (l.14), Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku, praca pod kierunkiem Katarzyny Michalik-Kiszki

Dominika Sacawa (l.14), Szkoła Podstawowa nr 2 w Łaziskach Górnych, praca pod kierunkiem Barbary Tytko

Paulina Walczak (l.14), Szkoła Podstawowa w Mikołowie, praca pod kierunkiem Aleksandry Lelonek

Martyna Rostek (l.14), Szkoła Podstawowa nr 9 w Rybniku, praca pod kierunkiem Hanny Wyglendy

Paulina Witek (l.14), Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Katarzyny Sienkan-Krząkały

Marianna Szustak (l.15), Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Katarzyny Sienkan-Krząkały

Wiktoria Głombica (l.15), Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej w Lyskach, praca pod kierunkiem Barbary Niestrój

Adrianna Sasiela (l.15), Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Jolanty Sprus

Wiktoria Nieścior (l.16), Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Ewy Bartoszek

Magdalena Zmorek (l.17), Teatr Ziemi Rybnickiej w Rybniku, praca pod kierunkiem Barbary Budki

Kategoria: Szkoły Ponadgimnazjalne

Julia Pruszowska (l.16), Teatr Ziemi Rybnickiej w Rybniku, praca pod kierunkiem Barbary Budki

Patrycja Zając (l.16), Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Agnieszki Połednik

Dawid Fajt (l.24), Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Będzinie, praca pod kierunkiem Aleksandry Maciejczyk

Estera Gibiec (l.29), Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, praca pod kierunkiem Katarzyny Sienkan-Krząkały

Przed zgromadzoną publicznością wystąpili najmłodsi z Przedszkola nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach.

Info: czerwionka-leszczyny.pl